Mikroyritysten valmentaminen 2011 - 2013

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina -hankkeessa kehitettiin elintarvikealan pienyritysten osaamista kaupan yhteistyökumppaneina ja niiden tuotteiden kilpailukykyä kaupan valikoimissa.

Päätavoitteena oli elintarvikealan mikroyritysten (1 - 10 henkilöä työllistävien yritysten) tuotteiden pääsyn helpottaminen päivittäistavarakaupan valikoimiin ja tuotteiden menestyminen valikoimissa. Hanke oli kuitenkin avoin kaikille kaupan pienille ja keskisuurille elintarvikkeiden tavarantoimittajille.

Hanke kehitti tavarantoimittajien osaamista tärkeimmissä kilpailukykytekijöissä, joita ovat esimerkiksi kontaktien luominen kaupan päättäjiin, liikesuhteen solmiminen, markkinointi ja pakkaukseen sekä logistiikkaan liittyvät tiedot. Hankkeessa annettiin kaupan ja tavarantoimittajien avainhenkilöille mahdollisuus verkottumiseen ja tarjottiin käytännöllinen työkalu, uudenmallinen tuotekortti, arjen yhteistyötä varten.

Pienet tavarantoimittajat ovat kaupalle tärkeitä, koska niiden avulla elintarviketuotannon monimuotoisuus maassamme säilytetään ja suomalainen kuluttaja saa nauttia paikallisista erikoisuuksista ja luomutuotteista.

Hanke toteutettiin 1.1.2011 - 28.2.2013. Hanke liittyi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007 - 2013. EU osallistui hankkeen rahoitukseen.

Lisätietoja: johtaja Ilkka Nieminen, PTY, p. 0500 422 216, ilkka.nieminen (at) pty.fi

Tuotekortti

Tuotekortti on työkalu, jonka avulla tavarantoimittaja suunnittelee tuotteeseen ja sen logistiikkaan liittyvät asiat huolellisesti ennen tuotteen tarjoamista kaupalle. Tuotekortin avulla tavarantoimittaja voi itse arvioida tuotteen valikoimaan pääsyn mahdollisuuksia samoilla kriteereillä, joita kauppa käyttää arvioidessaan valikoimaan tarjottavia tuotteita. Tutustu tuotekorttiin täällä.

"Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin."