Kyläkauppahanke 2013 - 2015

Elinvoimainen kyläkauppa auttaa säilyttämään tärkeitä arjen palveluita ja ostovoimaa haja-asutusalueilla, lisäten näin alueen asuttavuutta ja vetovoimaisuutta. Kyläkaupoilla on paljon tarjottavaa myös tulevaisuudessa.

Yhteiskunnassa meneillään olevat isot muutokset - kuten väestön ikärakenteen ja palvelutarpeiden muutokset - vaativat sopeutumista ja uusia innovaatioita sekä yksityisiltä että julkisilta toimijoilta. Tässä muutoksessa kyläkaupat voivat olla avainasemassa ja toimia kyläläisten väylänä laajaan palveluverkostoon.

"Kyläkaupasta yksityisten ja julkisten palveluiden käyttöliittymä" - hankkeen 
tavoitteena oli uudistaa kyläkaupan toimintamallia siten, että alueiden asukkaille ja muille kyläkauppojen asiakkaille voidaan tarjota kannattavasti monipuolinen yksityisten ja julkisten palveluiden paketti.

Päivittäistavarakauppa ry:n, Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean sekä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun yhteishanke toteutettiin 6.3.2013 - 28.2.2015. Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Alko Oy, Posti Oy, Kuntaliitto, Matkahuolto Oy, Raha-automaattiyhdistys (RAY), Veikkaus Oy ja Yliopiston Apteekki Oy. EU rahoitti hanketta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kautta.

Julkaisut:

Tiedote:


Lisätietoja:

Hankkeen projektipäällikkö, johtaja Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry
puh. 0500 422 216, ilkka.nieminen (a) pty.fi
 

"Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin."