Parempaa sääntelyä ja ostovoimaa kotimarkkinoille

Kansantalouden kehityksen ja kuluttajien ostovoiman turvaaminen edellyttää toimivia kotimarkkinoita. Lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä parantamalla voidaan oleellisesti lisätä kilpailun mahdollisuuksia ja elinkeinojen kykyä työllistää.

Päivittäistavarakauppa ylläpitää koko maan asuttavuuden turvaavaa palveluverkostoa, on merkittävä työllistäjä sekä kotimaan investoija. Siksi kaupan toimintaedellytyksien turvaaminen on koko yhteiskunnan kannalta tärkeää. Kaupan alaa koskeva sääntely on Suomessa OECD-maiden tiukinta. Tämä haittaa sekä kilpailua että kotimarkkinoiden kehitystä. Myös Euroopan komissio on kehottanut Suomea uudistamaan vähittäiskaupan sääntelyä ja poistamaan rajoituksia.

Kuluttajien ostovoima turvattava

On välttämätöntä, että Suomen kansantalous saadaan kasvuun ja kuluttajien heikentynyt ostovoima ja luottamus alkavat vahvistua. Jos kotimarkkinat eivät kasva, kaupan alan yritysten toiminta vaikeutuu, työttömyys kasvaa ja alan investoinnit kotimaahan supistuvat. Päivittäistavarakauppa on erittäin merkittävä työllistäjä ja investoija Suomessa.

Kuluttajien ostovoimaa ja valtiontaloutta voidaan tehokkaasti parantaa purkamalla kilpailua rajoittavaa turhaa sääntelyä. Kilpailun siivittämä hintojen lasku lisää kuluttajien ostovoimaa ja keskittää hankintoja kotimaahaan, mikä tukee työllisyyttä ja kasvattaa valtion verotuloja.

Veroratkaisuja tehtäessä on huomioitava niiden vaikutus kuluttajien ostovoimaan ja kotimarkkinoiden kilpailukykyyn. Myös kilpailua rajoittavaa kaupan alan sääntelyä on purettava ostovoiman ja työllisyyden turvaamiseksi.