Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi tupakkalain 8 a ja 33 a §:n muuttamiseksi


Lausunto 13.10.2011

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Päivittäistavarakauppa ry kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) tupakkatuotteiden esilläpitokieltoa koskevassa ohjeessa (1/2011) todetaan seuraavasti:

On huomioitava, että tupakkatuotteita tai niiden tavaramerkkejä ei voi olla jatkuvasti esillä niiden vähittäismyynnissä edes rajoitetussa määrin. Myöskään tupakkatuotteiden tavaramerkkejä sisältäviä tupakointivälineitä, tupakan vastikkeita, tupakkajäljitelmiä tai muita tuotteita ei voida pitää esillä tupakkatuotteiden vähittäismyynnissä esilläpitokieltosäännöksen tultua voimaan.

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyrityksissä tupakkalain (693/1976) esilläpitokieltoa koskevia säännöksiä on tulkittu Valviran ohjeen mukaisesti. Nyt esitettäviin muutoksiin on useimmissa Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyrityksissä siten ehditty jo varautua. Päivittäistavarakauppa ry pitää esitettäviä muutoksia kuitenkin perusteltuina ja katsoo niiden selventävän esilläpitokieltoa koskevien säännösten tulkintaa.

Päivittäistavarakauppa ry tulkitsee esitettäviä muutoksia siten, että
 
• muilla kuin tupakkatuotteen tavaramerkillä myytävien tupakan, tupakan vastikkeiden, tupakkajäljitelmien ja tupakointivälineiden esilläpito olisi edelleen sallittua
 
• tupakkatuotteen tavaramerkillä myytävien muiden tuotteiden kuin tupakan, tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakkajäljitelmien ja tupakointivälineiden esilläpito olisi edelleen sallittua.
 
Siten esimerkiksi Bic- ja Zippo-tupakansytyttimet, Rizzla-savukepaperit sekä Marlboro-vaatteet saisivat olla edelleen esillä myymälöissä nyt esitettävien säännösten tultua voimaan. Mikäli esitettävien säännösten tarkoitus on toinen, Päivittäistavarakauppa ry katsoo, että niiden sisältöä tulee täsmentää.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Osmo Laine
Toimitusjohtaja
Ilkka Poutanen
Lakimies