Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta


Valtiovarainministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Päivittäistavarakauppa ry kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Päivittäistavarakauppa ry vastustaa esitettyä veronkorotusta. Tupakan verotus Suomessa on erittäin korkea verrattuna Viroon ja erityisesti Venäjään. Tupakkaveroa on lisäksi korotettu viimeisen viiden vuoden aikana jo neljästi. Esitetyn korotuksen seurauksena tupakkatuotteiden hintaerot Suomessa ja Suomen lähialueilla kasvavat entisestään, mikä tulee lisäämään salakuljetusta ja matkustajatuontia sekä niihin liittyvää laitonta myyntiä ja välittämistä kotimaassa. 

Arvioitaessa veronkorotusten tehokkuutta terveyspoliittisin perustein tupakan kokonaiskulutuksen vähentämisen keinona on syytä muistaa, että matkustajatuonnin ja salakuljetuksen osuuden muutoksia kokonaiskulutuksesta on erittäin vaikea ennakoida. Tupakan myynnin siirtyessä suomalaisista päivittäistavarakaupoista laittomiin lähteisiin poistuu samalla laillisesti toimivan vähittäiskaupan tarjoama tehokas ikärajavalvonta. Matkustajatuonnin ja salakuljetuksen osalta valtio jää myös ilman verotuloja.

Kaikki kulutukseen kohdistettavat verot heikentävät suoraan kuluttajien ostovoimaa, mikä puolestaan heijastuu kaupan alan mahdollisuuksiin työllistää ja luoda talouskasvua. Tilanne korostuu etenkin pienissä kaupoissa ja kioskeissa, joissa tupakan myynnin osuus liikevaihdosta on suhteellisesti suuremmassa asemassa isompiin kaupan yksikköihin verrattuna.

Käsittelyssä oleva hallituksen esitys johtaa käytännössä halvempien savukkeiden suhteellisesti korkeampaan hinnan nousuun. Vuosille 2016 ja 2017 korotus kohdistettaisiin savukkeiden osalta vain yksikköhintaan. Tämän seurauksena tuotteiden hintaerot kaventuvat, mikä voi edelleen tukea savukemarkkinoiden keskittymistä. Nykyinen veromalli, jossa tupakkaa verotetaan sekä arvoon että yksikkömääriin perustuen, puskuroi näkemyksemme mukaan paremmin harmaatuontia. Veromalli nimittäin ylläpitää eri hintasegmenttien savukkeiden välistä hintakilpailua, kun taas puhtaasti yksikköpainotteisessa veromallissa tuotteiden hintaerot supistuisivat nykyisestä. 

Tulevaisuudessa valittavan veromallin suhteen suhtaudummekin varauksella esitettyihin näkemyksiin, joissa puolletaan yksikköpainotteiseen veromalliin siirtymistä. Mikäli verorakenteen muutoksia tehdään, tulee se tehdä vaiheittain maltillisesti siten, että arvoveroa alennetaan samalla, kun yksikköveroon tehdään korotuksia. 

Hallituksen esityksessä esitetään tehtäväksi yhteensä neljä veronkorotusta puolen vuoden välein. Korotusten tiheä frekvenssi on erittäin vaikea hallita kaupan tietojärjestelmissä sekä hinnoitteluprosesseissa. Veromuutokset tulisikin tehdä vain kerran vuodessa. 

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Kari Luoto       Janne Koivisto

ToimitusjohtajaLakimies