Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi


Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Päivittäistavarakauppa ry (PTY) kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Päivittäistavarakauppa ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi (pdf)