Alkoholiverolaki, PTY:n lausunnot


Lausunnot hallituksen esityksestä laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaalkoholiverosta annetun lain liitteen muuttamisesta: