Liika sääntely haittaa kotimarkkinoita ja kilpailukykyä

Päivittäistavarakaupalla on keskeinen rooli kotimarkkinoiden kasvun tukemisessa ja työllisyyden ylläpitämisessä. Myös yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että elinkeinopolitiikka turvaa kaupan tuottavuuden kasvun ja kilpailukyvyn sekä kattavan myymäläverkoston säilymisen.

Tuottavuutta ja kilpailukykyä voidaan tehokkaasti turvata purkamalla kaupan toimintaa rajoittavaa sääntelyä ja alentamalla kaupan kilpailukykyä haittaavaa välillistä verotusta. Tällä hetkellä kaupan alaa koskeva sääntely on Suomessa yksi OECD-maiden tiukimmista. Näin tiukka sääntely haittaa sekä kilpailua että kotimarkkinoiden kehitystä.