Päivittäistavaroiden myynti myymälätyypeittäin 2023, milj. €

Jaa julkaisu