Selvitys: Elintarvikekauppa antaa työtä 90 000 henkilölle Suomessa

Luonnonvarakeskus Luke on päivittänyt selvityksensä ruoka-alan merkityksestä kansantaloudelle ja alueille Suomessa. Koko ruoka-ala työllistää noin 320 000 henkeä, maksaa veroja 11 miljardia euroa ja investoi 2,4 miljardia euroa vuodessa. Ruoka-alan toimialoista elintarvikekauppa työllistää suoraan noin 64 200 ja välilliset vaikutukset mukaan lukien noin 90 000 henkeä.

Luken selvityksessä tarkasteltiin työllisyys-, arvonlisäys- ja verovaikutuksia kotimaisella ruoka-alalla, joka käsittää maatalouden, elintarviketeollisuuden, elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskaupan sekä ravitsemistoiminnan. Edellinen vastaava selvitys julkaistiin vuonna 2017. Ruoka-alan merkitys Suomen kansantaloudelle on mittava sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti.

Ruoka-ala työllistää tuotannossa suoraan 238 000 henkilöä ja kotimaan hankintojen kautta lisäksi noin 82 000 henkilöä. Välilliset vaikutukset huomioon ottaen ruoka-ala työllistää siis noin 320 000 henkilöä, mikä on lähes 12 prosenttia maamme kaikista työllisistä.

Elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskauppa tarjoaa työtä suoraan 64 200 henkilölle. Tästä vähittäiskaupan osuus on 50 500 ja tukkukaupan osuus 13 700 henkilöä. Välilliset vaikutukset mukaan lukien elintarvikekauppa työllistää yhteensä 90 000 henkilöä.

Vuonna 2021 ruoka-ala tuotti arvonlisäystä kotimaan kansantaloudelle runsaalla 19 miljardilla eurolla, mikä on lähes yhdeksän prosenttia koko maan arvonlisäyksestä. Eniten arvonlisäystä, 3,8 miljardia euroa, muodostui elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskaupassa.

Ruoka-alan välittömät investoinnit ovat 2,4 miljardia euroa vuodessa eli noin neljä prosenttia kansantalouden investoinneista. Elintarvikekaupan osuus investoinneista on 500 miljoonaa euroa.

Veroja ja veroluonteisia maksuja ruoka-alalla kertyy noin 11 miljardia euroa, kun tarkasteluun otetaan palkka- ja yritysverojen lisäksi tuoteverot eli valmisteverot ja kulutuksen arvonlisävero sekä sosiaaliturvamaksut. Ruoka-alan verojen osuus kaikista veroista ja veroluonteisista maksuista on noin 10 prosenttia.

Selvityksen kotimaisen ruokasektorin verokertymästä ja työllisyysvaikutuksista rahoittivat Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Elintarviketeollisuusliitto ETL ry, Päivittäistavarakauppa PTY ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry ja Agronomiliitto ry, Agrologien Liitto ry ja Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund.

Jaa julkaisu