Ruoka-ala vaatii aikalisää EU:n pakkausuudistukselle

EU:n uutta pakkauslainsäädäntöä viedään väkisin eteenpäin ennen kevään parlamenttivaaleja. Ruoka-alan etujärjestöt Elintarviketeollisuusliitto, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto, Päivittäistavarakauppa ja Kaupan liitto sekä Suomen Palautuspakkaus ovat huolissaan, että lopputuloksena on kallis lasku ilman todennettuja ympäristöhyötyjä.

Hyvä EU-sääntely edellyttää huolellista valmistelua ja perusteellista vaikutustenarviointia. Tämä tarkoittaa, että tutkitun tiedon avulla voidaan osoittaa uuden sääntelyn tarpeellisuus ja muutoksen vaikutusten tarkastelussa huomioidaan jäsenmaiden väliset eroavaisuudet.

Euroopan unioni on yli vuoden ajanut uutta pakkaus- ja pakkausjäteasetusta vauhdikkaasti eteenpäin ilman riittävää tutkittua tietoa siitä, onko sen vaikutus ympäristöön positiivinen vai negatiivinen. Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus JRC julkaisi vasta viime viikolla kiistanalaisen tutkimuksensa uudelleenkäytettävien ja kertakäyttöisten pakkausten vaikutuksista. Euroopan parlamentti ja jäsenmaat kuitenkin äänestivät kannastaan komission ehdotukseen jo viime vuoden puolella.

Järjestöjen saamien tietojen mukaan moni asia on parlamentin, neuvoston ja komission välisissä neuvotteluissa edelleen auki ja muuttuu päivittäin. Kevään parlamenttivaalien vuoksi pakkauslainsäädännön valmisteluun käytettävissä oleva aika on loppumassa.

Kiire on hyvän lainsäädännön pahin vihollinen

Mielestämme on selvää, ettei ennen kevään europarlamenttivaaleja ole mahdollista saavuttaa harkittua, tutkittuun tietoon pohjautuvaa lopputulosta, jossa huomioitaisiin jäsenmaiden väliset eroavaisuudet tai nykyisin käytössä olevat pakkausten kierrätysjärjestelmät.

Uhkana on, että suomalaiselta kaupalta ja elintarviketeollisuudelta edellytetään satojen miljoonien eurojen investointeja muun muassa uusiin pakkauslinjastoihin ja juomapakkausten keräysjärjestelmiin ilman, että tiedetään tuovatko muutokset hyötyä ympäristölle.

Elintarviketeollisuus ja kaupan toimiala ovat vahvasti sitoutuneita kunnianhimoisiin ympäristötavoitteisiin ja hiilineutraalisuuden edistämiseen. On ensiarvoisen tärkeää, ettei lainsäädäntö romuta toimivaa pakkauskierrätystä ja mahdollistaa yritysten investoinnit ratkaisuihin, joilla on todennettavia ympäristöhyötyjä.

Suomi jätti jo joulukuussa neuvoston kantaan lausuman, jonka mukaan pakkausten uudelleenkäyttötavoitteista tulisi voida poiketa silloin, kun se on kokonaisympäristövaikutusten mukaan perusteltua.

Elintarviketeollisuusliitto ry, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Kaupan liitto ry sekä Suomen Palautuspakkaus Oy vetoavat nyt päättäjiin, että heidän tulee toimia ympäristön ja yritysten edun mukaisesti eli viheltää peli poikki ja jatkaa pakkauslainsäädännön valmistelua kevään parlamenttivaalien jälkeen.

Jaa julkaisu