Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) lausuntoa otsikkoasiassa. PTY kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu asiassa seuraavaa: 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettua lakia siten, että viinin, muiden käymisteitse valmistettujen juomien, välituotteiden ja etyylialkoholijuomaryhmän valmisteveroa korotettaisiin ja oluen valmisteveroa alennettaisiin. Kuten esitysluonnoksessa todetaan, kyse on poliittisesta linjauksesta ja veronkorotus olisi mahdollista toteuttaa myös korottamalla nykytilanteessa kaikkia tuoteryhmiä euromääräisesti saman verran. 

PTY katsoo, että alkoholijuomien verotuksella tulisi ohjata kulutustottumuksia miedompiin alkoholijuomiin. Suomessa oluen valmistevero on Euroopan kireintä, joten on perusteltua ja kannatettavaa alentaa esitysluonnoksen mukaisesti oluen valmisteverotusta. Kulutuksen ohjausvaikutuksen vuoksi valmisteveron alennus tulisi kuitenkin ulottaa myös enintään 3,5 % tilavuusprosenttia alkoholia sisältäviin oluisiin. Näiden tuotteiden jättäminen valmisteveron alennuksen ulkopuolelle ei ole perusteltavissa alkoholittomien oluiden korkealla virvoitusjuomaverolla. Lisäksi jotta valmisteverotus olisi neutraalia ja ohjausvaikutus mietoihin juomiin voimakkaampaa, tulisi long drink -juomien ja muiden kauppavahvuisten etyylialkoholijuomien valmisteverotusta alentaa vastaavasti. Terveysperustetta näiden juomien ankarammalle verotukselle suhteessa saman vahvuisiin muihin alkoholijuomiin ei ole.  

PTY katsoo, että alkoholijuomien veronkorotuksista tulisi pidättyä. Suomessa alkoholin verotus on jo nykyisellään Euroopan kovinta ja veroerot naapurimaihin, erityisesti Viroon, ovat niin merkittäviä, että veron korotukset johtavat matkustajatuonnin kasvamiseen. Valitettavasti osa matkustajatuonnista päätyy aina laittomaan jälleenmyyntiin mm. ilman tuotteisiin liittyvää ikäraja- ja muuta valvontaa. Kaikessa matkustajatuonnissa verotulot menevät muualle samalla kun haitat jäävät Suomeen. Todettakoon, että matkustajatuonti on lähtenyt pandemian jälkeen voimakkaaseen kasvuun. 

Alkoholiveroja korotettaessa on myös muistettava erityisesti korona-aikana lisääntyneet kuluttajien kokemukset hyvin toimivasta ulkomailta tapahtuvasta etämyynnistä. Suomen todella korkea alkoholiverotus lisää alkoholin etämyynnin houkuttelevuutta. Valitettavan usein verot etämyynnin osalta jäävät kokonaan maksamatta, eikä tullilla ei ole riittävästi resursseja valvoa asiaa. Samaan aikaan kilpailuolosuhteiden epäreiluus kasvaa suomalaisten yritysten kannalta, sillä edelleenkään esim. kauppa ei saa toimittaa max. 5,5 % alkoholijuomia, kotiinkuljetuksen yhteydessä, vaikka ikärajavalvonta ja -tarkistus hoidettaisiin asianmukaisella tavalla. Sallimalla kotimaisille toimijoille mietojen alkoholijuomien etämyynti saataisiin varmistettua myös tarvittava ikärajavalvonta. Toivottavasti hallitus puuttuu asiaan hallitusohjelman mukaisesti pikavauhtia. 

Joka tapauksessa veroratkaisujen vaikutuksia tulee seurata huolella, sillä liian usein tehdyillä ja/tai väärin kohdennetuilla veroratkaisuilla voidaan heikentää alkoholilain tavoitteita ja vahvistunutta kuluttajien juomatottumusten muutosta kohti eurooppalaisempaa juomakulttuuria. Huomattakoon myös, että verotuksen muutosten toimeenpanosta aiheutuu myös aina kustannuksia yrityksille. 

Kunnioittavasti 

Päivittäistavarakauppa ry 

Kari Luoto
Toimitusjohtaja

Tea Taivalkoski
Lakimies

Jaa julkaisu