Green deal -sopimuksessa kertakäyttöisten annospakkausten muovin kulutusta voi vähentää joustavasti ilman pakkoa

Kesko on allekirjoittanut annospakkauksia koskevan green deal -sitoumuksen. Kehityspäällikkö Hannele Dahl-Nevalainen rohkaisee muitakin mukaan. Mikäli PTY:n jäsenyritykset eivät tee sitoumusta marraskuuhun mennessä, mahdollisuus toimiala- ja yrityskohtaiseen joustavuuteen menetetään.

Hannele Dahl-Nevalainen kertoo, että Keskolle green deal -sopimukset ovat jo tuttuja. Kesko on tehnyt aikaisemmin sitoumukset muun muassa energiatehokkuudesta ja materiaalitehokkuudesta.

”Lähdimme nytkin mukaan, koska kokemuksemme aikaisemmista green deal -sopimuksista ovat erittäin positiivisia. Ne ovat osoittaneet, että vapaaehtoisilla sopimuksilla voi saada aikaan vaikuttavia tuloksia.”

Dahl-Nevalaisen mukaan on arvokasta, että green deal -sopimuksessa yritys pääsee valikoimaan itselleen parhaiten soveltuvat ja markkinaehtoiset keinot muovin kulutuksen vähentämiseen.

Päivittäistavarakaupan osalta tavoitteena on, että kaikki PTY:n jäsenyritykset sitoutuvat sopimukseen. PTY:n jäsenyritysten markkinaosuus päivittäistavaroiden vähittäiskaupasta oli sopimusta tehtäessä yli 96 prosenttia ja foodservice-tukkukaupasta noin 50 prosenttia.

Ympäristöministeriö arvioi marraskuussa 2023, miten hyvin eri toimialojen kattavuustavoitteet on saavutettu ja päättää sen perusteella sopimuksen irtisanomisesta tai jatkamisesta. Vähittäiskaupan osalta on jo saavutettu yli 90 prosentin taso, mutta erityisesti foodservice-tukkukaupan osalta on vielä paljon tehtävää. Jos sopimus päättyy ja ympäristöministeriö aloittaa SUP-direktiivin neljännen artiklan säädösvalmistelun, mahdollisuus toimiala- ja yrityskohtaiseen joustavuuteen menetetään.

Uusia pakkausratkaisuja ja vähemmän muovia

Sitoumuksessaan Kesko sitoutuu vapaaehtoisesti vähentämään muovin määrää kauppojen ateriapakkauksissa – ja selvittämään tämän mahdollisuutta erityisesti omissa tuotemerkeissään.

”Määrittelemme myöhemmin tarkemmin, minkälaisen numeerisen tavoitteen otamme. Mutta esimerkiksi materiaalitehokkuussitoumuksessa tavoitteenamme on vähentää kaikkea muovin käyttöä 20 prosentilla vuoteen 2026 mennessä.”

Kesko sitoutuu myös kehittämään uusia, kilpailukykyisiä, houkuttelevia ja vastuullisia pakkauksia.

”Tässä avainroolissa on yhteistyö kotimaisten pakkausvalmistajien kanssa. Pystymme luonnollisesti vaikuttamaan eniten omien tuotteidemme pakkauksiin.”

Myös asiakkaat odottavat toimenpiteitä

Kesko sitoutuu myös vähentämään kertakäyttöisten juomamukien osuutta Neste K-liikenneasemilla.

”Vaihtoehtoja tarjoavat esimerkiksi tavalliset posliiniset kahvikupit mutta toisaalta myös kovasta muovista valmistetut kahvikupit, jotka asiakas voi ottaa mukaansa ja käyttää uudelleen”

Keskon sitoumukseen kuuluu myös koulutuksen lisääminen henkilökunnalle sekä viestintä asiakkaille.

”Myös asiakkaat ovat nykyään erittäin kiinnostuneita muovin vähentämisestä. Kuluttajatutkimuksissa se on joka vuosi mukana top 5:ssä toimenpiteissä, mitä meiltä odotetaan.”

Uudelleenkäytettävät pakkaukset yksi mahdollisuus

Dahl-Nevalainen miettii, että muovilla on paljon ominaisuuksia, joiden ansiosta se pystyy suojeleman hyvin elintarvikkeita. Muovin käytöstä ei voida ehkä luopua kaikkialla, mutta sen kulutusta pystytään vähentämään.

”Tärkeää on huolehtia myös hyvin toimivasta kierrätyksestä ja siitä, että muovia ei päädy luontoon.”

Hän odottaa myös mielenkiinnolla, mitä mahdollisuuksia uudelleenkäytettävät pakkaukset voisivat avata. Kesko osallistuu teemaan liittyviin tutkimuksiin ja pilottihankkeisiin.

”Ideana on, että vaikkapa takeaway-tuote voitaisiin myydä pakkauksessa, jota kuluttaja käyttää sitten uudelleen, kun hän ostaa toisen takeaway-tuotteen”

Alkuun pääsee helposti!

Dahl-Nevalainen haastaa myös muut alan toimijat mukaan green dealiin etsimään itselleen sopivia keinoja, joilla muovisten annospakkausten kulutusta voitaisiin vähentää.

”Sitoumuksen voi aloittaa vaikkapa aika pienesti, jollakin osa-alueella ja laajentaa sitä sitten myöhemmin”, hän korostaa.

Yritykset voivat tehdä green dealin Sitoumus2050-sivustolla.

****

Päivittäistavarakauppa ry: Green deal -sopimuksessa yritys voi valita itselleen parhaimmat keinot vähentää muovin käyttöä

Ympäristöministeriön sekä ETL:n, MaRa:n, PTY:n ja Pakkausyhdistyksen välisessä green deal -sopimuksessa etsitään uusia ratkaisu- ja toimintamalleja vähentämään muovin kulutusta annospakkauksissa. Sopimus tarjoaa toimialoille ja yrityksille lainsäädäntöä joustavamman keinon SUP-direktiivin artikla 4:n toteuttamiseen.

Myös johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä kehottaa jäsenyrityksiä allekirjoittamaan green dealin:

”Green deal -sopimuksessa yritys voi valita itselleen parhaiten sopivat keinot vähentää muovin käyttöä. Sopimuksessa tunnistetaan, että annospakkauksia, joissa ei ole lainkaan muovia, on toistaiseksi rajoitetusti saatavilla. Mutta hyviä vaihtoehtoja tarjoavat myös esimerkiksi pakkausten muovimäärän vähentäminen ja uudelleen käytettävät pakkaukset.”

Green deal -sopimuksia on tehty vuodesta 2016. Ensimmäinen sopimus koski muovikasseja, tunnettu on myös esimerkiksi rakentamisen muovien green deal -sopimus.

Teksti: Matti Välimäki
Image by jcomp on Freepik

Jaa julkaisu