Sopimus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta, sopimuksen liitteen muutokset

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) lausuntoa otsikon mukaisista liitteen muutoksista. PTY kiittää mahdollisuudesta lausua ja lausuu kohteliaimmin seuraavaa:

PTY:n näkemyksen mukaan muutosehdotukset ovat Suomen kannalta hyväksyttäviä.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Anna Salminen

elintarvikeasiantuntija

Jaa julkaisu