Itsehoitolääkkeet tulevat kauppaan, viinejä joudutaan vielä odottamaan

Itsehoitolääkkeitä voi jatkossa ostaa joustavasti päivittäistavarakaupasta. Korkeintaan 15-prosenttisten viinien myynnin sallimisesta tehdään selvitys puoliväliriiheen mennessä.

PTY on tyytyväinen hallitusohjelman kirjaukseen itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamisesta. Uudistus tulee helpottamaan kuluttajien arkea, kun yleisimmin käytettyjä itsehoitolääkkeitä on mahdollista ostaa kuluttajia lähellä olevista päivittäistavarakaupoista.

– Ruotsissa apteekkimonopoli purettiin yli kymmenen vuotta sitten, joten siellä uudistuksen vaikutukset ovat jo arvioitavissa. Jos suomalaisten ostokäyttäytyminen seuraa naapurimaan mallia, ostetaan suurin osa itsehoitolääkkeistä jatkossakin apteekista. Apteekkien rinnalla päivittäistavarakaupat tarjoavat laajalla myyntiverkostollaan ja pitkillä aukioloajoillaan nopean avun moniin tarpeisiin, myös iltaisin ja viikonloppuisin, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto sanoo.

Alkoholilainsäädäntöä koskevat uudistukset sen sijaan jäivät puolitiehen. Neuvottelujen tuloksena päätettiin sallia enintään 8 prosenttia alkoholia sisältävien käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien myynti ruokakaupassa. Kaupan toive oli nostaa raja 15 prosenttiin, mikä olisi tarkoittanut viinien tuloa ruokakauppaan.

– Kuluttajien toive jäi vielä toteutumatta. Viinien myynnin sallimisen kannalla on ollut selkeä enemmistö suomalaisista. Myös uudessa eduskunnassa 114 kansanedustajaa 200:sta oli vaalikonevastauksissa* sitä mieltä, että viinien myynti ruokakaupassa tulisi sallia, joten uudistukselle olisi ollut vahva tuki. On kuitenkin myönteistä, että viinien myynnin vapauttamisesta tehdään selvitys puoliväliriiheen mennessä, Luoto kommentoi.

Alkoholilainsäädäntö uudistuu myös siten, että alkoholin vähittäismyyjille mahdollistetaan alkoholin verkkokauppa ja alkoholin etämyynnin salliva lain tulkinta selkiytetään. Hallitus selvittää myös alkoholipolitiikan sääntelyn siirtämistä sosiaali- ja terveysministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön.

– On hyvä, että jatkossa kauppa voi toimittaa alkoholijuomia vastuullisesti ja ikärajavalvonnasta huolehtien muiden verkkokauppaostosten yhteydessä kuluttajalle kotiin. Tämä on selkeä parannus kuluttajille ja asettaa Suomessa toimivat kaupan yritykset tasavertaiseen asemaan ulkomaisten toimijoiden kanssa, Luoto jatkaa.

Myös elintarvikemarkkinoiden toimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä on tehty kirjauksia. Muutostarpeita tarkasteltaessa on hyvä ottaa huomioon, että lainsäädäntöä on viime vuosina lisätty jo merkittävästi. Viime vuosien kriisit ja niistä seuranneet poikkeuksellisen mittavat toimintaympäristön muutokset ovat heijastuneet sekä tuottaja- ja valmistajahintoihin että kuluttajahintoihin.

– Kun katsotaan viimeaikaista kehitystä, voidaan todeta, että toimijat ovat reagoineet muutoksiin ja markkinat korjaavat itseään. Paras tapa kehittää elintarvikemarkkinoiden toimintaa on kehittää itsesääntelyä ja vahvistaa alan toimijoiden yhteistyötä, Luoto korostaa.

Elintarvikemarkkinoita koskevan lainsäädännön tulee tukea elintarvikealan kehittymistä ja kansainvälistä kilpailukykyä selkeällä, kannustavalla ja kasvun mahdollistavalla sääntelyllä. Velvoittavia kustannusindeksejä ei tule ottaa käyttöön. Automaattiset indeksit heikentävät markkinoiden toimivuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä eivätkä edistä tuottavuuden parantamista. Kansallisen sääntelyn on oltava linjassa kilpailijamaiden kanssa ja sen tulee edistää kotimaisen ruoantuotannon mahdollisuuksia investointeihin ja viennin kasvattamiseen.

Ruoan arvonlisäveroa ei hallitusohjelmassa koroteta. Viime vuosien kriisit ovat nostaneet ruoan tuottamiseen ja jakeluun liittyviä hintoja merkittävästi, minkä seurauksena ruoka on kallistunut enemmän kuin lähes 50 vuoteen. Ruoka on välttämättömyyshyödyke, ja päätös auttaa turvaamaan ostovoimaa tilanteessa, jossa hintojen nousu on osunut moniin kuluttajiin kipeästi ja muuttanut ostokäyttäytymistä selvästi.

* Vaalikoneet: Ilta-Sanomat, MTV, Yle

PTY edustaa Suomessa toimivia päivittäistavaroiden vähittäiskaupan ja foodservice-tukkukaupan yrityksiä. Tavoitteemme on, että päivittäistavarakauppa toimii vapaassa kilpailuympäristössä ja tunnetaan vastuullisena toimialana sekä kuluttajan edun huomioivana toimijana.

Jaa julkaisu