Erica Sauvala valmiuspäälliköksi Päivittäistavarakauppa ry:n Kauppa- ja jakelupooliin

Päivittäistavarakauppa ry:n Kauppa- ja jakelupoolin valmiuspäällikkönä ja poolisihteerinä aloittaa 7.8.2023 tradenomi Erica Sauvala. Hän siirtyy PTY:hyn Uudenmaan pelastuslaitosten kehittämispäällikön tehtävistä. Aiemmin Sauvala on työskennellyt myös päivittäistavarakaupan alalla.

Sauvalan vastuualueeseen kuuluu päivittäistavarakaupan toimialan yhteisen varautumistyön koordinointi. Sauvala suunnittelee ja organisoi päivittäistavarakaupan ja -jakelun huoltovarmuuden kehittämistä yhdessä toimialan yritysten, Huoltovarmuuskeskuksen, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kauppa- ja jakelupooli on yksi valtakunnallisen huoltovarmuusorganisaation elintarvikehuollon sektorin kolmesta poolista. Pooli on osa PTY:n organisaatiota ja tekee kiinteää yhteistyötä sekä kaupan alan yritysten että viranomaisten kanssa.

Jaa julkaisu