Alkoholin tuonti Virosta kasvoi voimakkaasti vuonna 2022 – verotulomenetykset nousivat 125,1 miljoonaan euroon

Suomalaisten alkoholin tuonti Virosta kasvoi vuonna 2022 peräti 110 prosenttia edellisvuodesta. Koronarajoitusten vuoksi matkustaminen oli vähäistä edellisenä vuotena. Tuonnin seurauksena Suomen valtion menetykset verotuloina nousivat 125,1 miljoonaan euroon verrattuna siihen, että alkoholi olisi ostettu Suomessa. Myyntituloja menetettiin 217 miljoonaa euroa.

Kuva 1. Virosta Suomeen tuotujen alkoholijuomien veromenetykset

Samaan aikaan ulkomailta tehtyjen alkoholin verkko-ostojen määrä on noussut huomattavasti. Verkko-ostoista aiheutuvat veromenetykset ovat noin 115 miljoonaa euroa. Laskelmassa ei ole huomioitu, että arvioiden mukaan muutama prosentti ostajista maksaa asianmukaiset verot tuonnistaan.

Kuva 2. Ulkomailta verkosta Suomeen ostettujen alkoholijuomien veromenetykset

Yli kolmannes (37 %) suomalaisista Viroon matkustaneista ilmoitti tuotteiden halvempien hintojen olevan joko ainoa syy matkustamiseen tai sen vaikuttavan merkittävästi matkustuspäätökseen. Alkoholi on yleisin tuote, jota Virosta tuodaan. Matkailijoista 63 prosenttia toi alkoholia.

Suurtuojien eli vähintään 100 litraa tuovien osuus oli 6 prosenttia matkustajista, mutta he toivat kaikesta alkoholista 48 prosenttia. Osuus on 8 prosenttiyksikköä enemmän kuin ennen koronapandemiaa vuonna 2019.

Virosta alkoholia tuotiin noin 27,3 miljoonaa litraa kun vuonna 2021 määrä oli noin 13,0 miljoonaa litraa. Sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna vuoden 2022 tuontimäärä vastaa 2,1 miljoonaa litraa. Alkoholin tuonnin kasvu on seurausta matkailijamäärien kasvusta. Vuonna 2022 tehtiin noin 1,5 miljoonaa matkaa kun vuonna 2021 matkoja oli vain noin 560 000. Matkustajamäärien ollessa yhä kasvussa myös alkoholin tuonti sekä vero- ja myyntitulomenetykset tulevat kasvamaan tulevaisuudessa.

Tulokset selviävät Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n vuodesta 2014 lähtien toteutetusta haastattelututkimuksesta suomalaisten Viron-matkailusta. Verkko-ostojen määrän arvioinnissa on hyödynnetty THL:n raporttia (2023) Alkoholin matkustajatuonti ja verkko-ostaminen 2022.

Suomalaisten Viron-matkailua koskevan tutkimuksen ja arvion veromenetyksistä ovat tilanneet Palvelualojen ammattiliitto PAM, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto, Päivittäistavarakauppa ry PTY, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Suomen alkoholijuomakauppayhdistys ry SAJK.

Jaa julkaisu