Kansanedustajaehdokkailta vahva tuki viinien myynnille ruokakaupoissa

Tänään julkaistun kyselyn mukaan 62 % kansanedustajaehdokkaista tukee mietojen viinien myynnin sallimista ruokakaupoissa. Vastaavasti kansalaisista lähes kaksi kolmasosaa kertoi joulukuussa olevansa sitä mieltä, että mietoja viinejä pitäisi saada ruokakaupoista. Uusin pulssi nousi täsmälleen samaan lukuun: tässäkin kyselyssä 65 % kansalaisista suhtautuu myönteisesti viinien tuomiseen kaupan hyllyille.

Aula Research Oy kysyi tammi-helmikuussa eduskuntavaaliehdokkailta ja äänestäviltä kansalaisilta ”Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä: mietoja viinejä (alkoholia alle 15 %) pitäisi saada myös ruokakaupoista?”

Eduskuntavaaliehdokkaista (n=349) täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli 62 %. Myönteisimmin viineihin ruokakaupassa suhtautuivat perussuomalaisten ehdokkaat, joista 86 % kannattaa uudistusta, sekä kokoomuksen (81 %) ja RKP:n (74 %) ehdokkaat. Myös enemmistö SDP:n ja vihreiden ehdokkaista suhtautui viinien myynnin sallimiseen ruokakaupassa myönteisesti. Vastustus on suurinta kristillisdemokraateissa (72 %). Ehdokkaiden iällä ei juuri ole vaikutusta mielipiteeseen.

– Yle julkaisi tammikuun viimeisenä päivänä kyselyn, jonka mukaan 69 kansanedustajaa 131 vastanneesta, siis 53 prosenttia, kannatti viinien myynnin sallimista ruokakaupoissa. Tuki tuntuu voimistuvan, vaikka tässä Aula Researchin kyselyssä vastaajajoukko koostuikin edustajaehdokkaista. Mietojen viinien tuominen kauppoihin on ollut viime aikoina näkyvästi esillä julkisessa keskustelussa. Toivottavasti kansanedustajat ja edustajiksi pyrkivät ovat panneet merkille vahvan kuluttajamielipiteen, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto sanoo.

Kansalaisista 65 prosenttia kannattaa mietojen viinien myynnin vapauttamista

Äänestäjistä (n=1 140) täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä oli 65 %. Myönteisintä suhtautuminen oli 36–50-vuotiaiden ikäluokassa, jossa 68 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että mietoja viinejä pitäisi saada myös ruokakaupoista. Muissa ikäluokissa myönteisesti suhtautuvien osuus oli 65–66 %.

Kyselyssä tiedusteltiin taustatietona mitä puoluetta todennäköisesti äänestää tulevissa eduskuntavaaleissa. Viinien myynnin salliminen ruokakaupoissa sai jälleen vahvaa kannatusta ympäri Suomen sekä puoluekentän oikealta että vasemmalta puolelta.

– Tulokset ovat samansuuntaisia kyselystä toiseen. Kuluttajat toivottavat viinit tervetulleiksi ruokakauppaan, Luoto kiteyttää.


Aula Research Oy toteutti kyselytutkimukset monitilaajatutkimuksina. Eduskuntavaaliehdokaskyselyyn vastasi 349 ehdokasta eduskuntapuolueista. Otos kerättiin 19.1.9.2.2023 sähköisellä kyselyllä ja puhelinhaastatteluin. Äänestäjätutkimukseen vastasi 1 140 kansalaista. Äänestäjätutkimuksen otos kerättiin 8.13.2.2023 sähköisellä kyselyllä. Otos vastaa täysi-ikäistä väestöä iän, sukupuolen ja asuinmaakunnan mukaan kiintiöitynä.

Jaa julkaisu