Ehdotus maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (318/2021) muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) lausuntoa ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (318/2021) muuttamisesta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

34 § Kansalliset säännöt luonnonvaraisen riistan lihasta

Pykälään esitetään muutosta, jolla metsästysseura saisi toimittaa vähittäisliikkeille enintään 100 metsäkaurista ja enintään 150 valkohäntäpeuraa vastaavan määrän lihaa vuosittain tarkastamattomana.

PTY vastustaa ehdotettua asetusmuutosta. PTY näkee, että parempi tapa kehittää riistamarkkinaa ja helpottaa riistalihan päätymistä ruokaketjuun, on tehdä se helpottamalla riistalihan myymistä tarkastettuna. Lihantarkastus on erittäin varma tapa varmistaa, että liha on turvallista kuluttajien syödä.

Asetusmuutosehdotuksessa tarkastamattoman riistalihan toimitusmääriä metsästäjiltä kauppoihin halutaan lisätä reippaasti. Jos liha päätyy myyntiin tarkastamattomana, kukaan ei vastaa, että liha on kuluttajille turvallista. Tällöin kukaan ei valvo eläimen terveyttä, teurastushygieniaa, ruhon säilytystä ennen toimitusta (lämpötila) eikä lihan ikää. Etenkin peuroissa mahalaukaukset ovat valitettavan yleisiä. Tällöin suoliston sisältö saastuttaa ruhon, eikä liha ole enää elintarvikkeeksi kelpaavaa. Kaikki vastuu jää tuotteen ostavalle käyttäjälle, joka ei ole tietoinen lihan aiemmasta reitistä. Nykylainsäädäntö sallii kuitenkin metsästysseurojen myydä pienimuotoisesti tarkastamatonta lihaa.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Anna Salminen
elintarvikeasiantuntija

Jaa julkaisu