Ruokaviraston ohjeluonnos Ruoka-apu ja elintarviketurvallisuus

Ruokavirasto on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) lausuntoa Ruokaviraston ohjeluonnoksesta Ruoka-apu ja elintarviketurvallisuus. PTY kiittää ja lausuu seuraavaa:

Ohjeluonnos sisältää kattavasti asiaa ja ohjeita ruoka-aputoiminnasta ja siihen liittyvistä lahjoitettavista ja jaettavista elintarvikkeista. Käsitteet olivat selkeästi määritelty ja ohjeen rakenne hyvä. Ohjeessa voisi kuitenkin selkeämmin eritellä elintarvikkeiden lahjoittajille sekä ruoka-aputoimijoille suunnatut vaateet, jotta ne olisivat nopeammin löydettävissä ohjeesta. Ohjeluonnos sisälsi lisäksi asiaa selventäviä taulukoita sekä hyödyllisen usein kysytyt kysymykset -osion.

Yksityiskohtaisina kommentteina haluamme esittää, että kohtaan 1 Johdanto lauseeseen Elintarvikkeilla on oltava riittävästi käyttöaikaa jäljellä, jotta ne ehditään kuljettaa, tarvittaessa käsitellä ja luovuttaa ruoka-avun vastaanottajalle käyttöajan puitteissa lisätään esimerkiksi sulkuihin seuraava huomio pl. teolliset tuotteet, jotka pakastettaessa voidaan lahjoittaa 2 kk sisällä pakkausmerkintöjen umpeutumisesta. Tällä lisäyksellä johdannon ohje on looginen kohdan 9.8. Kuinka pian ruoka-apuun luovutetut, teollisesti pakastetut pakasteet on luovutettava ruoka-avun vastaanottajalle? vastauksen kanssa.

Kohdassa 8.5 Tarjolla ollut ruoka 4. Kylmä ruoka, kuten salaatit, leikkeleet todetaan seuraavasti: on ollut tarjoilupaikassa koko tarjollapidon ajan enintään + 12 °C:ssa, enintään 4 tuntia, jolloin se voidaan luovuttaa ruoka-avun vastaanottajalle 4 tunnin aikarajan puitteissa, mutta ei enää sen jälkeen. Esitämme selkeyden tuomiseksi sanan aikarajan korvaamista sanalla tarjoiluajan.

Esitämme myös, että kohdan 12.3 lauseeseen Elintarvikkeita ruoka-apuun lahjoittavien toimijoiden on huolehdittava lisätään oman toiminnan osalta.

Toteamme lisäksi, että sivulla 22 on kirjoitusvirhe kohdassa Jäädytettyjä, viimeisen käyttöpäivän ylittäneitä tyhjiö- tai suojakaasupakattuja kylmäsavustettuja tai graavattuja kalatuote ei saa sellaisenaan luovuttaa ruoka-avun vastaanottajalle.

Kaupan toimijoilta kysytään usein myös, että saako ylijäämäruokaa lahjoittaa eläinten rehuksi. Voisiko tällaisen lahjoitustoiminnan edellytyksistä olla tässä ohjeessa lyhyt maininta tai viite kyseiseen Ruokaviraston ohjeeseen?

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Anna Salminen
elintarvikeasiantuntija

Jaa julkaisu