Päivittäistavarakauppa mukana Astetta alemmas -kampanjassa

Astetta alemmas jotta energiaa riittää meille kaikille.

Energiansäästökampanjalla halutaan turvata sähkönsaannin jatkuvuus myös tulevana talvena. Kampanja tarjoaa vinkkejä energiansäästöön ja sähkön kulutushuippujen leikkaamiseen kotona, työssä ja liikenteessä.

Valtionhallinnon yhteisen kampanjan ovat käynnistäneet Motiva, Energiavirasto, työ- ja elinkeinoministeriö, valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö ja Sitra. Lokakuun 10. päivänä alkanut kampanja kestää koko lämmityskauden. Päivittäistavarakauppa ry on mukana kampanjassa ja viestii siitä toimialansa yrityksille ja muille sidosryhmilleen sekä välittää tietoa jäsenyritystensä lukuisista omaehtoisista sähköä säästävistä teoista.

Päivittäistavarakaupan yritykset jakavat aktiivisesti tietoa sähkönsäästötoimenpiteistään ja suhtautuvat myönteisesti välttämättömiin toimiin, joilla sähköpula pyritään välttämään tai joilla siihen voidaan tarvittaessa reagoida.

Kaupat käyttävät vain noin 3–4 prosenttia sähköstä Suomessa ja parantavat energiatehokkuuttaan jatkuvasti. Lisäksi moni yritys on jo ryhtynyt omaehtoisesti toimiin, jotta sähkön tehopula talvella voitaisiin välttää. Kaupat ovat muun muassa säätäneet myymälöiden valaistusta, mainosvaloja, lämpötiloja ja ilmanvaihtoa sekä optimoineet kylmälaitteiden säätöjä. Lisäksi ne voivat ajoittaa omia kulutushuippujaan ja vähentää sähkönkäyttöä valtakunnallisten kulutuspiikkien aikaan aamuin illoin.

Haluatko mukaan Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan? Lisätietoa täältä.

Seuraa Twitterissä #AstettaAlemmas | @AstettaAlemmas

Jaa julkaisu