GS1: Yhteinen kysyntäennusteen muoto

Opas toimii yritysten apuna kysynnän ennustamisen kehittämisessä vaiheittain kohti systemaattista, kaupan alan yhteisiin toimintamalleihin pohjautuvaa liiketoiminnan suunnittelua.

Jaa julkaisu