Päivittäistavarakauppa jatkaa elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumusta, uudella kaudella lisää huomiota pakkauksiin

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen uudella kaudella kauppa asettaa tavoitteekseen ruokahävikin vähentämisen ja kierrätyksen lisäämisen rinnalle pakkausten materiaalitehokkuuden parantamisen. Sitoumus edistää elintarvikeketjun vapaaehtoisia toimia matkalla kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa.

Päivittäistavarakauppa on mukana elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen toisella kaudella 2022–2026 ja jatkaa toimia elintarvikkeiden kestävämmän valmistuksen, jakelun ja kulutuksen edistämiseksi. Uudella kaudella päivittäistavarakaupan ja elintarviketeollisuuden rinnalle sitoumukseen liittyy ravintola-ala.

Päivittäistavarakaupan kattavuustavoite on, että vuoden 2024 loppuun mennessä sitoumukseen liittyneet alan yritykset edustavat 90 prosenttia PTY:n jäsenyritysten päivittäistavarakaupan liikevaihdosta.

– Sitoumus on erinomainen kanava kehittää päivittäistavarakaupan kiertotaloutta ja hiilineutraalisuutta edistäviä vapaaehtoisia toimia yhdessä elintarvikeketjun muiden toimialojen, elintarviketeollisuuden ja ravintola-alan, kanssa. Ministeriöiden mukana olo varmistaa osaltaan eri hallinnonalojen tuen yrityksissä tehtävälle kehitystyölle, toteaa johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä.

Päivittäistavarakaupan tavoitteina on, että ruokahävikki ja elintarvikejäte vähenevät vuoden 2019 lähtötasolta vähintään 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2019 kaupan ruokahävikki oli 1,5 prosenttia kokonaismyyntivolyymista. Kierrätysastetta nostetaan 4 prosenttiyksikköä vuoden 2019 tasolta vuoteen 2026 mennessä, ja elintarvikepakkausten materiaalitehokkuutta parannetaan yritysten omien tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteet saavutetaan yritysten käytännön kehitystyön avulla.

– Pakkausten uudelleenkäyttöä, kierrätettävyyttä ja ympäristökestäviä ratkaisuja pyritään lisäämään ja muovin käyttöä vähentämään. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että muovi ei aina ole pahasta. Muovi estää ruokahävikkiä ja sitä tarvitaan elintarvikehygienian ja tuoteturvallisuuden varmistamiseksi. Muovin käyttö pakkauksissa onkin tasapainon hakua eri tavoitteiden välillä, Nieminen sanoo.

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen ensimmäisellä kaudella mukana olleet saavuttivat säästöjä ja vähensivät samalla ruokahävikkiä, jätettä ja kasvihuonekaasupäästöjä. Tulokset saavutettiin prosessien materiaalitehokkuutta parantamalla, sivuvirtoja hyödyntämällä ja kierrätysastetta nostamalla. Koko ensimmäisen kauden 2019–2021 tulokset julkaistaan syyskuussa, vuoden 2020 tulokset löytyvät Motivan verkkosivuilta.

Päivittäistavarakaupan lisäksi elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksessa 2022–2026 ovat mukana elintarviketeollisuus ja ravintola-ala sekä työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö.

Miten mukaan materiaalitehokkuuden sitoumukseen?
Lue lisää Sitoumus2050.fi-verkkopalvelusta.

Jaa julkaisu