Ruokaviraston ohjeluonnos Suositus eräiden kypsennettyjen lihavalmisteiden nimistä ja niitä jäljittävien tuotteiden nimeämisestä

Ruokavirasto on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) lausuntoa Ruokaviraston ohjeluonnoksesta Suositus eräiden kypsennettyjen lihavalmisteiden nimistä ja niitä jäljittävien tuotteiden nimeämisestä. PTY kiittää ja lausuu seuraavaa:

Näemme, että ohje toimii tärkeänä välineenä kypsennettyjen lihavalmisteiden ja niitä jäljittelevien tuotteiden nimeämisessä. Ohje on jaoteltu selkeiksi kokonaisuuksiksi, mutta on paikoin vaikeaselkoinen ja -tulkintainen. Alla on yksityiskohtaisia kommentteja ohjeen kohdista.

2.2 Paisti ja filee

Kinkkufilee on ohjeessa määritelty tarkoittamaan porsaanfileestä valmistettua kokolihatuotetta. Toisaalta aiemmin ohjeessa on määritelty kinkku tarkoittamaan vain sellaisia tuotteita, joihin käytetty liha on yksinomaan sian reisi-, lonkka- ja kinnernivelen välistä lihaosaa. Näemme nämä määrittelyt keskenään ristiriitaisina ja esitämme, että ohjeessa selkiytetään termit paremmin.

3. Muut leikkeleenä käytettävät lihavalmisteet, jotka sijoittuvat koko-/täyslihavalmisteiden ja leikkelemakkaroiden välille

Ohjeeseen on lisätty määritelmät termeille leikkele, leike, kinkkuleike ja paistileike. Kappaleessa 3.1 on annettu esimerkkejä kinkkuleikkeistä, jotka poikkeavat nimenä lihaleikkeleiden määritelmistä. Kinkkuleikkeet ovat käyttötarkoitukseltaan leikkeleitä, joten millainen on määritelmä kinkkuleikkele-termille?

Markkinoilla on tuotteita, jotka menevät määrittelyjen mukaan kinkun ja kinkkuvalmisteen välimaastoon esimerkiksi niin, että niissä on käytetty maltodekstriiniä mausteiden tai lisäaineiden kantoaineena. Voiko tällaisen tuotteen nimetä kinkuksi?

3.2 Siipikarjanlihasta tehdyt valmisteet ja leikkeleet

Kohdassa on käytetty esimerkkinä harhaanjohtavasta elintarvikkeen nimestä broilerin paistileikettä ja todettu, että oikea nimi on esimerkiksi broilerin reisilihaleike paistoon. Näemme, että sana paistoon jää termissä epäselväksi ja vieraaksi. Tarkoitetaanko sillä sitä, että reisilihaleike on raaka ja se pitää kypsentää paistamalla vai mikä on sanan tarkoitus? Sama kommenttimme koskeen myös kohtaa, jossa puhutaan broilerin paistileikkeistä. Sanaa paistoon ei käytetä muussakaan tuoreessa lihassa ja epäselvä vaatimus tulisikin poistaa ohjeesta. Toisekseen, mikäli paistileike tai paistisuikale ei ole enää riittävä nimi tuotteelle ilman ohjeluonnoksessa esitettyä täydentävää tuotenimeä, tulee muutos aiheuttamaan kustannuksia tuotenimien muutosten myötä.

Ohjeessa todetaan myös, että paistileike -nimitystä voidaan käyttää elintarvikkeen nimen yhteydessä, esimerkiksi kaupallisena nimenä, täydentämään elintarvikkeen nimeä. Esitämme, että ohjetta tarkennetaan siitä, missä kohtaa nimi on sallittu sijaita esim. samassa näkökentässä tai nimen yhteydessä.

5. Lihavalmisteita jäljittelevien tuotteiden nimeäminen

PTY pitää hyvänä, että ohjeeseen on lisätty kohta, jossa käsitellään lihavalmisteita jäljittelevien tuotteiden nimeämistä. Tällaisten tuotteiden tuotekehitys on jatkuvaa, joten ohjeen tulisi kattaa mahdollisimman paljon uusia tuotenimikkeitä kategorian alla.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Anna Salminen

elintarvikeasiantuntija

Jaa julkaisu