GS1: Tekniset vaatimukset 2D-viivakoodien käyttöönotolle

Jaa julkaisu