Suomalaiset toivovat jatkoa alkoholilain uudistukselle

Yhä useammassa kotitaloudessa pidetään hyvänä, että nelosolutta, erikoisoluita ja vahvaa lonkeroa voi ostaa ruokakaupasta. Myös mietojen viinien ostaminen kätevästi ruokakaupasta kiinnostaa samoin kuin mietojen alkoholijuomien tilaaminen muiden ostosten mukana verkkokaupasta kotiin.

Suomalaisista 62 % pitää hyvänä, että nelosolutta, erikoisoluita ja vahvaa lonkeroa saa ostaa myös ruokakaupasta. Neutraalisti asiaan suhtautuu 20 % ja eri mieltä on 16 % vastaajista. Kahden vuoden takaiseen edelliseen tutkimukseen verrattuna samaa mieltä olevien osuus on noussut 6 prosenttiyksikköä, ilmenee uusimmasta Suomi Syö -tutkimuksesta.

– Kuluttajat ovat tyytyväisiä vuoden 2018 alkoholilain uudistukseen. Kokonaiskulutus ei kasvanut, vaikka uudistuksen vastustajat niin ennakoivat, eikä kansanterveys heikentynyt. Sen sijaan vähäalkoholiset ja alkoholittomat juomat ovat entistä suositumpia, sanoo Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto.

Tutkimuksen vastaajista 49 % toivoo mietoja viinejä ruokakauppoihin ja 54 % ostaisi mietoja viinejä ruokakaupasta vähintään melko todennäköisesti. Ostotodennäköisyys on noussut 4 prosenttiyksikköä vuodesta 2019.

– Alkoholilain uudistus osoitti, että isojakin muutoksia pystytään toteuttamaan onnistuneesti, kun pohjatyö on tehty huolella. Vastuullisesti toimiva päivittäistavarakauppa on valmis uudistuksen seuraavaan vaiheeseen, joka sallisi myydä mietoja viinejä muiden elintarvikkeiden rinnalla. Tämä on myös kuluttajien toive, painottaa Luoto.

Alkoholilain vapauttaminen edelleen mahdollistaisi terveen kilpailun

Edellinen uudistus tuki kotimarkkinoiden toimeliaisuutta ja kohensi muun muassa pienpanimoiden kasvun edellytyksiä. Ruokakaupan alkoholijuomien valikoiman laajentaminen lisäisi kotimaahan jääviä verotuloja, kun matkustajatuonti ja verkko-ostaminen ulkomailta vähenisivät. Se myös parantaisi palvelua ja tukisi kattavan myymäläverkoston säilymistä maassamme.

Korona-aikana kovaan kasvuun kiihdyttänyt ruoan verkkokauppa on kiinnittänyt kuluttajien huomion lainsäädäntöön, joka estää tilaamasta mietoja alkoholijuomia Suomessa toimivasta vähittäiskaupasta kotiin. Vastaajista 40 % on sitä mieltä, että mietoja alkoholijuomia pitäisi saada tilata verkkokaupasta kotiin toimitettuna muiden ruokaostosten ohessa. Osuus on noussut vuodesta 2019 peräti 7 prosenttiyksikköä.

– Samaan aikaan suomalaiset ovat entistä vahvemmin sitä mieltä, että kaupat huolehtivat hyvin alkoholin myynnin ikärajavalvonnasta. Näin arvioi 74 % vastaajista. Ruokakaupat kykenisivät huolehtimaan vastuullisesti myös verkon kautta ostetun alkoholin kotiin toimituksesta ja vastaanottajan iän tarkastamisesta, Luoto sanoo.

Taloustutkimus Oy:n Suomi Syö 2021 -tutkimus tehtiin touko-elokuussa 2021. Kohderyhmä oli kotitalouden elintarvikkeiden ostamisesta päättävät 15–79-vuotiaat suomalaiset. Kirjekyselyyn vastasi 1 256 ja nettikyselyihin lisäksi 2 751 henkilöä. Aineisto painotettiin vastaamaan Suomen kotitalouksia talouden koon ja alueen mukaan.

Jaa julkaisu