Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) lausuntoa otsikkoasiassa. PTY kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Miedon oluen alennettu verotaso

PTY kannattaa ja pitää perusteltuna alennetun verotason rajan nostamista 3,5 tilavuusprosenttiin alkoholia. PTY kuitenkin vastustaa veron nostamista yli 0,5 mutta enintään 2,8 tilavuusprosenttisen oluen osalta. Korotus ei ole perusteltu ottaen huomioon, että myynnin kasvu on viime aikoina ollut suurinta juuri alkoholittomien ja vain vähän alkoholia sisältävien oluiden tuoteryhmissä. Jos verokertymä halutaan säilyttää ennallaan alennetun verotason rajan nostamisen takia, tulisi korotus kohdistaa mietojen oluiden sijaan väkeviin viinoihin ja muihin väkeviin juomiin.

Ei ole alkoholipoliittisesti ja terveysvaikutusten kannalta perusteltua korottaa jatkuvasti vain vähän alkoholia sisältävien juomien verotusta (mieto olut ja ykkösolut). Myös edellinen syksyllä 2020 toteutettu alkoholiveron korotus kohdistui prosentuaalisesti suurimpana tähän kategoriaan. Verotuksen tulee tukea siirtymistä miedompiin alkoholijuomiin ja vahvistaa tätä jo alkanutta trendiä. Korotus ei ole perusteltua myöskään kyseisen juomaryhmän vähäisen verokertymän takia.

Markkinoilla on toistaiseksi hyvin vähän tuotteita, joiden osalta esitetty veron alennus toteutuisi (yli 2,8-3,5 tilavuusprosenttia). Terveysvaikutusten osalta siirtymää kyseiseen tuoteryhmään on vaikea ennakoida, etenkään sitä siirrytäänkö tuotteisiin vahvemmista vai miedommista vastaavista tuotteista.

Veroratkaisujen vaikutuksia tulee joka tapauksessa seurata huolella. Liian usein tehdyillä ja/tai väärin kohdennetuilla veroratkaisuilla voidaan heikentää alkoholilain tavoitteita ja vahvistunutta kuluttajien juomatottumusten muutosta kohti eurooppalaisempaa juomakulttuuria. Huomattakoon myös, että verotuksen muutosten toimeenpanosta aiheutuu myös aina kustannuksia yrityksille.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Kari Luoto                                                 Tea Taivalkoski                                       

toimitusjohtaja                                          lakimies

Jaa julkaisu