Ruokaviraston ohjeluonnos ravintolisien suoramyyntiä tai verkostomarkkinointia harjoittavien elintarvikealan toimijoiden vastuista ja valvonnasta

Ruokavirasto on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) lausuntoa otsikon mukaisesta ohjeluonnoksesta. PTY kiittää mahdollisuudesta lausua ja lausuu kohteliaimmin seuraavaa:

PTY pitää ohjeen julkaisua hyvänä ja tarpeellisena. PTY:llä ei ole huomauttamista ohjeen sisältöön.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Anna Salminen

elintarvikeasiantuntija

Jaa julkaisu