Kaupan toimintavarmuus säilyy, vaikka sähkö katkeaisi


Miten ruokakauppa pärjää, jos sähkökatkos kestää pitkään? Miten kassalla maksetaan, kun IT-järjestelmät eivät saa virtaa? Miten tavaraa toimitetaan ilman sähköisiä tilausjärjestelmiä?
Päivittäistavarahuollon varautumisen kehittämisprojekti osoitti, että myymälät pystyvät jatkamaan toimintaansa myös häiriö- ja poikkeustilanteissa, kun varautuminen on kunnossa.

Myymälöiden toiminta on entistä riippuvaisempaa sähkönsaannista ja erilaisista tietojärjestelmistä. Onkin tärkeää, että kaupan alan yritykset kehittävät aktiivisesti omaa jatkuvuudenhallintaansa ja myös osallistuvat vastuullisesti valtakunnalliseen huoltovarmuustoimintaan.

Päivittäistavarakauppa ry:n ja huoltovarmuusorganisaation päivittäistavarahuollon varautumisen kehittämisprojektissa selvitettiin, miten kaupat ovat varautuneet erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Tavoitteena oli vahvistaa päivittäistavarahuollon toimintaedellytyksiä ja varmistaa kansalaisten välttämättömien palvelujen saanti myös poikkeusoloissa ja vakavan häiriötilanteen aikana. Nyt loppuraportti on julkaistu, kehitysehdotukset esitelty ja tulokset arvioitavissa.

Toimintavarma myymäläverkosto käyttöön

Mahdollisessa vakavassa häiriö- tai poikkeustilanteessa kaupat voisivat siirtyä hyödyntämään erityistä toimintavarmaa myymäläverkostoa, joka pystyisi toimimaan kaikissa oloissa ja riittäisi huolehtimaan kuluttajien vähimmäistarpeista. Hankkeeseen osallistuneiden kaupparyhmien kanssa toteutettiin pilottimyymälät, joissa testattiin ketjujen käyttöön otettavissa olevia ratkaisuja, muun muassa ulkoista varavoimaa.

Liiketoimintansa näkökulmasta yritykset ovat jo nyt varautuneet häiriö- ja poikkeustilanteisiin hyvin. Myymäläverkosto on laaja eikä häiriö useammassakaan myymälässä keskeyttäisi päivittäistavaroiden saatavuutta.

– Hankkeessa kuitenkin tarkasteltiin vakavaa häiriötilannetta koko yhteiskunnan näkökulmasta. Mitä, jos iskisi laaja sähkökatkos? Hankkeessa osoitettiin, että myymälät kykenevät toimimaan jopa päiviä kestävän sähkökatkoksen ajan, kun toiminta varmistetaan varavoiman avulla. Sähkökatkoksessa myymälän toiminnan kannalta tärkeää on huomioida varavoiman lisäksi IT-yhteyksien ja kassajärjestelmän toimivuus. Myymäläverkoston häiriönsietokyky paranee, kun sähkökatkoksiin varautumista kehitetään. Kuluttajalle tällä on iso merkitys yhteiskunnan kannalta vakavassa häiriötilanteessa. Kauppa, jossa kuluttaja normaali arjessa asioi, voi toimia myös poikkeavassa tilanteessa, sanoo hankkeen projektipäällikkönä toiminut Päivittäistavarakauppa ry:n valmiuspäällikkö ja Kauppa- ja jakelupoolin poolisihteeri Lauri Kulonen.

Parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa on kuitenkin jatkettava, jotta toimintavarmassa myymäläverkostossa olisi vähintään noin 300 sähkökatkoksen aikana toimintaan kykenevää myymälää.

Huoltovarmuusorganisaation lisäksi kaksivuotiseen hankkeeseen osallistuivat S-ryhmä, Kesko ja Lidl sekä Elintarviketeollisuusliitto. Mukana olivat myös työ- ja elinkeinoministeriö sekä puolustusvoimat.

Lue lisää Lauri Kulosen haastattelusta Varmuuden Vuoksi -verkkolehdestä: Kohti toimintavarmaa myymäläverkkoa.

Jaa julkaisu