Kauppa jatkaa turvallisen asioinnin käytänteitä epävarmassa koronatilanteessa

Vielä alkukesästä Kaupan liitto ja PTY toivoivat voivansa ohjeistaa yrityksiä keventämään turvallisen asioinnin suosituksia, mutta heikko tautitilanne ei ole antanut siihen aihetta. Myös maskien käyttöä suositellaan vahvasti myymälöiden asiakkaille ja henkilöstölle.

Kaupan yritykset työskentelevät järjestelmällisesti turvallisen asiointi- ja työympäristön varmistamiseksi huomioiden tautitilanteen sekä viranomaisten määräykset ja suositukset. Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry (PTY) ovat keväästä 2020 alkaen ennakoineet ja seuranneet tautitilannetta, tiiviissä vuoropuhelussa viranomaisten kanssa.

Kuluneen kesän heikentyvän koronatilanteen ja sen epävarman ennustettavuuden vuoksi kaupan ala on pitänyt suosituksensa ennallaan, eikä keväällä suunniteltuja kevennyksiä turvallisen asioinnin ohjeisiin ole tehty.

– Kaupan liitto ja PTY korostavat, että on tärkeää jatkaa edelleen jo totutuilla turvallisen asioinnin ohjeilla kaupoissa. Jos viranomaiset muuttavat määräyksiään ja suosituksiaan, myös kaupan alalla voidaan niiden linjassa keventää koronatoimia asteittain, kaupan alan koronavarautumisen asiantuntija, PTY:n valmiuspäällikkö Lauri Kulonen sanoo.

Kaupan liitto ja PTY laativat keväällä 2021 ohjeen koronatoimien keventämisessä huomioitavista asioista, kuullen Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL), Työterveyslaitosta sekä Aluehallintovirastoa. Ohje tukee yritysten sisäistä päätöksentekoa kauppojen koronatoimenpiteiden mitoittamisessa tartuntatautilain (1227/2016) ja alueellisten viranomaisten määräysten ja suositusten sekä tautitilanteen mukaan. Yritykset tekevät kuitenkin lopulliset päätöksensä itsenäisesti oman toimintansa huomioiden.

– Kaupan liitto ja PTY päivittävät ohjetta tarpeen mukaan linjassa viranomaisten määräysten ja suositusten kanssa. Turvallisen asiointi- ja työympäristön säilyttäminen on kaupan alalle prioriteetti numero yksi, korostaa Kulonen.

Myös maskisuosituksemme on edelleen voimassa. Kesän aikana Suomeen voimalla levinnyt koronaviruksen deltamuunnos on entisestäänkin korostanut kasvomaskien käytön tarvetta myymälöissä sekä asiakkaiden että henkilöstön osalta.

Ohje kaupan koronatoimien sopeuttamisessa huomioitavista asioista 20.8.2021
 

Parhaita käytänteitä kaupoille turvallisen asioinnin edistämiseksi

 • Vuorossa olevan henkilökunnan käyttäminen asiakkaiden ohjaukseen pistemäisten ruuhkien välttämiseksi tarvittaessa
  • Työntekijät voivat valvoa asiakaspainetta oman työnsä ohella ja kutsua tarvittaessa lisähenkilökuntaa muistuttamaan asiakkaita turvavälien pitämisestä jonotustilanteissa tai ohjaamaan asiakkaita auki oleville kassoille
 • Myymälän aukioloaikojen pidentäminen asiakasvirran tasaamiseksi
 • Erilaiset järjestelyt jonojen ohjaamiseksi, jotta lähikontaktia voidaan välttää
 • Suojapleksien käyttö kassalla ja pakkausalueella
 • Asiakkaiden ohjeistaminen kärryn pitämisestä itsensä ja toisen asiakkaan välissä esimerkiksi kassajonossa
 • Turvavälitarrat ja muut ohjeistuskyltit turvavälien pitämiseksi
 • Myymälän ääniviestintä turvallisesta asioinnista
 • Käytä maskia -muistutukset
 • Levähdyspenkkien poisto auloista ja myymälöistä
 • Opastaminen asiakasmäärästä itsepalvelukassa-alueella
 • Asiakasturvallisuuden varmistamiseksi kaupassa ei toistaiseksi järjestetä erillisiä tapahtumia eikä maistatuksia
 • Jonotusnumeroiden käyttäminen esim. palvelutiskeillä tai asiakaspalvelutilanteissa jonon muodostumisen välttämiseksi
 • Työnantaja mahdollistaa henkilöstön koronarokotteen ottamisen ja kannustaa siihen. Päätös koronarokotteen ottamisesta jää yksilön harkintaan.

Lisäksi suosittelemme mahdollisuuksien mukaan välttämään työvuorojen sekoittamista henkilöstön altistumisten minimoimiseksi.

Jaa julkaisu