Kyläkauppapäivä 12.6. – kauppa on siellä missä sinäkin!

Kesäkuun toisena lauantaina 12.6. vietetään kahta valtakunnallista tapahtumapäivää, Kyläkauppapäivää ja Avoimet kylät -päivää. Tapahtumat muistuttavat Suomen kylien monista mahdollisuuksista ja lähipalveluiden merkityksestä.

Kattavan myymäläverkoston merkitys päivittäistavarahuollon ja koko maan asuttavuuden turvaajana on korvaamaton. Kyläkaupat takaavat lähipalvelut paikkakuntalaisille ja palvelevat monipuolisesti myös mökkiläisiä ja matkailijoita.

Viime vuonna kyläkauppojen määrä laski jyrkästi. Kyläkauppoja on enää 192, kun vielä vuosikymmen sitten määrä oli yli kaksinkertainen.

– Lähimatkailun ja kesäasuntokunnissa tehtävän etätyön lisääntynyt suosio näkyy kyläkaupoissa, vaikka niiden määrän laskevaa trendiä ei vielä olekaan käännetty. Myös monipaikkainen asuminen ja maallemuutto edellyttävät palveluita, joten kyläkauppojakaan ei ole varaa menettää, sanoo johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä.

Tutustu paikallisiin palveluihin

Kesän lomakausi on monelle kyläkaupalle vuoden tärkein sesonki. Kesäkauden kynnyksellä järjestettävä Kyläkauppapäivä onkin mainio tapa muistuttaa erilaisista palveluista, joita kaupat tarjoavat kyläläisille, kylissä poikkeaville ja kyliin muuttoa suunnitteleville.

Koronapandemian takia Kyläkauppapäivä järjestetään tänäkin vuonna terveysturvallisesti verkossa. Päivän mittaan kyläkaupat kertovat toiminnastaan, palveluistaan ja valikoimistaan omissa sosiaalisen median kanavissaan teemalla ”kauppa on siellä missä sinäkin”. Tervetuloa tutustumaan!

Päivittäistavarakauppa ry toteuttaa Kyläkauppapäivän yhteistyössä Suomen Kylät ry:n Avoimet Kylät -tapahtuman kanssa, joten kauppojen julkaisut löytyvät kylien ja kuntien julkaisujen lomasta, yhteisten tunnisteiden alta. Seuraa somessa: #Kyläkauppapäivä, #AvoimetKylät, #TeeSeKylillä ja #MaalleAsumaan.

– Virkeässä kylässä on parhaimmillaan myös kauppa. Tänä vuonna Avointen Kylien kartalta löytyy satojen erilaisten kyläaktiviteettien lisäksi lähes 900 tapahtumapäivään osallistuvaa myymälää, jotka ovat samalla varsinaisia maaseudun monipalvelupisteitä. Olemme kaikki yhdessä kylien asialla, sanoo Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja Petri Rinne.

Päivittäistavarakauppaa tarvitaan maaseudun elinvoiman säilyttämiseksi

Harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevilla kyläkaupoilla oli syksyllä 2019 ensimmäistä kertaa mahdollisuus hakea piristysruisketta toimintaansa kokeiluluonteisesta kyläkauppatuesta. Tänä vuonna haku aukeaa myös muualla kuin harvaan asutulla maaseudulla sijaitseville kyläkaupoille, joiden etäisyys seuraavaan myymälään on vähintään 7,5 kilometriä.

– Toivomme, että kyläkauppatuki voitaisiin vakinaistaa, jotta mahdollisimman moni nykyisistä kyläkaupoista voi pitää ovensa avoinna ja myös kehittää toimintaansa, Ilkka Nieminen sanoo.
Linkkejä ja lisätietoja

Somessa: #Kyläkauppapäivä, #AvoimetKylät, #TeeSeKylillä, #MaalleAsumaan

Lisätietoja Kyläkauppapäivästä:
Johtaja Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry
p. 050 0422 216, etunimi.sukunimi@pty.fi
pty.fi/kyläkauppapäivä

Lisätietoja Avoimet Kylät -tapahtumasta:
Puheenjohtaja Petri Rinne, Suomen Kylät ry
p. 040 555 3232, etunimi.sukunimi@suomenkylat.fi
avoimetkylat.fi

Jaa julkaisu