Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tupakkalain muuttamisesta (VN/572/2020)

Päivittäistavarakauppa ry (jäljempänä PTY) kiittää mahdollisuudesta kommentoida lakiesitystä ja lausuu kohteliaimmin seuraavaa:

Yleistä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia. Taustalla on Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmakirjaus, jonka mukaan vähennetään riippuvuuksia ja jatketaan määrätietoista työtä tupakoinnin vähentämiseksi. 

PTY:n toteaa, että nuuskan myyntikielto Suomessa ei ole johtanut nuuskan käytön lopettamiseen, mutta kylläkin veroeurojen menetyksiin. Nuuskaa tuodaan ulkomailta Suomeen edelleen kasvavassa määrin, eivätkä viranomaiset juurikaan valvo maahantuontia. Sen lisäksi, että menetämme veroeurot, meille jää kulutuksesta aiheutuva haitat. Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän ehdottama, mutta tästä esityksestä ulkopuolelle jäänyt nuuskan matkustajatuonnin rajaaminen nykyisestä 1 000 grammasta 100 grammaan vuorokaudessa ei ratkaise ongelmaa myöskään, sillä määrän rajaaminen lisäisi laitonta myyntiä entisestään. 

PTY toteaa yleisellä tasolla myös, että tupakkatuotteiden valmisteverojen maksaminen tulisi saada muutettua reaaliaikaiseksi. Verot tulisi maksaa/olla maksettu sen hetken verorakenteen mukaan, jolloin ne toimitetaan kaupan verollisen varastoon. Toisin kuin monessa muussa EU-maassa, ennakkovarastointi on Suomessa laillista. Tämä tarkoittaa, että toimittajat ennakkovarastoivat tupakkatuotteita ennen veronkorotuksia omiin verollisiin varastoihinsa ja toimittavat pitkään voimassa olevaa verokantaa alhaisemman verokannan mukaan maksettuja tuotteita kaupalle myytäväksi. Menettely aiheuttaa kaupalle haasteita, eivätkä veronkorotukset siirry tuotteisiin aiotussa aikataulussa.

Esitetyistä muutoksista tupakkalakiin

11 § Kielletyt lisäaineet ja ominaisuudet

Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kielto koskisi jatkossa kaikkia tupakkatuotteita. Kyse ei olisi makuaineiden täydellisestä kiellosta, vaan kiellettyä olisi käyttää lisäainetta siinä määrin, että se saisi tuotteelle aikaan tunnusomaisen tuoksun tai maun. PTY toteaa, että mikäli esitetty muutos johtaa siihen, että maustettuja tupakkatuotteita edelleen myydään naapurimaissa ja niitä saa tuoda Suomeen, tarkoittaa muutos kyseisten tuotteiden laittoman markkinan kasvua. Joka tapauksessa toimijoille tulee varata muutoksen osalta riittävä siirtymäaika. 

54 § Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontaan esitetään lisävelvoitetta siitä, että elinkeinonharjoittajan tulee varmistaa, että tuotteista on tehty tupakkalaissa säädetyt ilmoitukset. PTY vastustaa elinkeinonharjoittajille esitettävää kyseisten ilmoitusten tarkastamisvelvollisuutta Valviran rekistereistä, sillä se lisää hallinnollista taakkaa ja sitä kautta kustannuksia. Lisäksi muutos edellyttää henkilökunnan kouluttamista. Ilmoitusten tekeminen on markkinoille saattajan velvollisuus ja jakelijoiden (kauppa) osalta tulisi olla riittävää, että ne ottavat myyntiin ainoastaan tupakkatuotteita, jotka markkinoille saattaja on kirjannut asianmukaisesti tupakan jäljitettävyysjärjestelmään. Joka tapauksessa tieto laissa säädettyjen ilmoitusten tekemisestä tulisi saada automaattisesti myyntiin tulevien tupakkatuotteiden mukana, esim. kaupallisissa asiakirjoissa, eikä jakelija joudu niitä erikseen tarkistamaan.

70 §. Hintahyvityksen kielto  

PTY kannattaa pykälän muuttamista niin, että hintahyvityksen kielto rajataan koskemaan vain vähittäismyyntiä, ja tukkumyynti rajataan pykälän ulkopuolelle.

Kunnioittavasti

Kari Luoto
toimitusjohtaja
Päivittäistavarakauppa ry
 

Jaa julkaisu