Rakasta joka murua

Päivittäistavarakauppa haluaa edistää ruokahävikin vähentämistä ja biojätteen lajittelua. Siksi olemme mukana myös Rakasta joka murua -kampanjassa

Miksi asia on tärkeä?

  • Ruokahävikki ja lajittelematon biojäte ovat resurssien tuhlausta ja aiheuttavat merkittäviä ilmasto- ja muita ympäristövaikutuksia.
  • Vain lajiteltuna biojätteestä saadaan esimerkiksi biokaasua liikennepolttoaineeksi, ravinteita ruoan tuotantoon sekä multaa viherrakentamiseen.

Mikä kampanja?

Valtakunnallisen Rakasta joka murua -kampanjan toteuttavat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Suomen Kiertovoima ry ja Suomen Kuntaliitto. Kampanja alkoi 21.10.2020 ja kestää vuoden 2021 loppuun.

Kampanjassa ovat mukana myös Suomen ympäristökeskus, Kuluttajaliitto, Suomen biokierto ja biokaasu ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry sekä Päivittäistavarakauppa ry. Kampanjan suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Kampanjan taustaa

Suomi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Ruokahävikkiä syntyy Suomen elintarvikeketjussa noin 351-376 miljoonaa kiloa vuodessa, jos mukaan ei lasketa peltoon jäävän sadon osuutta. Jos myös peltoon jäävä sato lasketaan mukaan, ruokahävikkiä syntyi 370-395 miljoonaa kiloa. (Lähde: Luke, s. 40)

Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen tulee puolestaan kasvaa nykyisestä 41 prosentista 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Biojätteen lajittelulla on tässä iso merkitys, sillä biojätteestä päätyy sekajätteeksi peräti 60 prosenttia. Lajittelua tulee tehostaa sekä kodeissa että työpaikoilla, jotta tavoitteeseen päästään.

Lisätietoa kaupan ruokahävikistä: Ilkka Nieminen, PTY, p. 050 042 2216

Jaa julkaisu