Rakasta joka murua: Ruokahävikin vähentäminen ja biojätteen lajittelu kunniaan kaupassa ja kotona

Ruokahävikin vähentäminen ja kierrätyksen tehostaminen ovat päivittäistavarakaupan arkea. Tällä viikolla kaupan työtä näissä asioissa nostetaan esiin osana Rakasta joka murua -kampanjaa. Kampanjan tavoitteena on kannustaa toimiin, joilla hillitään hävikkiä ja parannetaan biojätteen lajittelua.

Suomi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Hävikkiä syntyy Suomen elintarvikeketjussa noin 400–500 miljoonaa kiloa vuodessa eli 10–15 prosenttia alun perin syömäkelpoisesta ruoasta.

Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen tulee puolestaan kasvaa nykyisestä 41 prosentista 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Biojätteen lajittelulla on tässä iso merkitys, sillä biojätteestä päätyy sekajätteeksi peräti 60 prosenttia. Lajittelua tulee tehostaa sekä kodeissa että työpaikoilla, jotta tavoitteeseen päästään.

Ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön alullepanema Rakasta joka murua -kampanja kannustaa tekoihin, joiden avulla ruokahävikkiä vähennetään ja biojätteen lajittelua lisätään. Kampanja herättelee tunnistamaan lajittelun hyödyt ja kertoo lajitellun jätteen jatkokäytöstä muun muassa energiantuotannossa. Tämä toivottavasti kannustaa muuttamaan myös omia lajittelurutiineja.

– Ruokajätteen vähentämisen ja biojätteen kierrätyksen tavoitteet ovat kunnianhimoiset ja niiden saavuttaminen vaatii paljon toimia sekä työpaikoilla että kotona. Omien toimien lisäksi kaupalla on hyvät mahdollisuudet viestiä ruokahävikin vähentämisestä ja lajittelun tärkeydestä myös kuluttajille ja vaikuttaa ruoan arvostukseen. Olemme yhteisellä asialla, sanoo ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Sirje Stén.

Tällä viikolla kampanja näkyy päivittäistavarakauppojen viestinnässä. Näin halutaan lisätä tietoisuutta kaupan toimista yhteisten tavoitteiden eteen ja kiinnittää kuluttajien huomio omiin valintoihin. Tarjolla on muun muassa neuvoja fiksuun ostoslistan suunnitteluun ja sitä kautta parempaan hävikin hallintaan, vinkkejä sopivien biojätepussien käyttöön ja opastusta biojätteen oikeaan lajitteluun ravintoloissa.

Kauppa vähentää ruokahävikkiä järjestelmällisesti

Päivittäistavarakauppa on mukana elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksessa, jolla on asetettu tavoitteet ja mittarit materiaalitehokkuuden parantamiselle vapaaehtoisin toimin sääntelyn sijaan. Sitoumuksella päivittäistavarakauppa pyrkii vähentämään ruokahävikkiä ja lisäämään jätteiden kierrätystä omassa toiminnassaan.

Materiaalitehokkuuden sitoumukseen liittyneet kaupan yritykset vähensivät ruokahävikkiään viime vuonna yhteensä kaksi miljoonaa kiloa, toimenpiteinään muun muassa menekin ennustamisen parannukset, hävikkiale ja ruoka-apu.

– Ruokahävikin vähentäminen on ruoka-alan yhteistyötä, johon myös kodit osallistuvat. Mitä vähemmän kotona menee ruokaa ja toisaalta myös pakkausmateriaaleja sekajätteeseen, sitä helpommin Suomi pääsee tavoitteisiinsa. Kauppa maksaa noin 40 prosenttia pakkausten kierrätysmaksuista, joilla kustannetaan muun muassa päivittäistavarakaupan yhteydessä toimivat ekopisteet, sanoo johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä.

Sen lisäksi, että kauppa pyrkii jatkuvasti vähentämään omaa hävikkiään, se ohjaa kuluttajia kiinnittämään huomiota kotitalouksissa syntyvään ruokahävikkiin ja tukee siten kestävää kulutusta.

– Päivittäistavarakaupalla on mahdollisuus tuupata kuluttajia oikeaan suuntaan ruokahävikin vähentämiseksi. Olemme mielellämme mukana kampanjassa sekä keräämme ja julkaisemme tietoa sen tuloksista, Nieminen sanoo.

Lue lisää päivittäistavarakaupan työstä ruokahävikin vähentämiseksi verkkosivuiltamme pty.fi/rakastajokamurua.

Lisätietoja kuluttajalle biojätteen lajittelusta löydät sivustolta Biojäte.info.

Rakasta joka murua -kampanja
Kampanjan toteuttavat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Suomen Kiertovoima ry ja Suomen Kuntaliitto. Kampanja kestää vuoden 2021 loppuun. Mukana ovat myös Suomen ympäristökeskus, Kuluttajaliitto, Suomen biokierto ja biokaasu ry, Päivittäistavarakauppa ry, Elintarviketeollisuusliitto ry sekä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Lisätiedot:
Päivittäistavarakauppa ry, johtaja Ilkka Nieminen, p. 050 042 2216
Ympäristöministeriö, neuvotteleva virkamies Sirje Stén, p. 0295 250 276

 

Jaa julkaisu