Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kalatalousalan yrityksille myönnettävistä kehittämisavustuksista vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalalajien käytön lisäämiseksi

-lausuntopyyntö 4.12.2020, VN/26657/2020

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa (PTY) ry:ltä kirjallista lausuntoa asetusluonnoksesta, joka koskee kalatalousalan yrityksille myönnettävistä kehittämisavustuksista vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalalajien käytön lisäämiseksi. PTY kiittää ja lausuu seuraavaa:

Vuodelle 2020 valtion neljännessä lisätalousarviossa on osoitettu elinkeinokalatalouden kehittämisen momentille miljoona euroa kalatalousalan yrityksille myönnettäviin investointi- ja tuotekehitysavustuksiin vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalalajien käytön lisäämiseksi. Määräraha tulee paikkaamaan aukkoa, joka on syntynyt siitä, että Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ei voida myöntää tukea suuryritysten kasvu- ja tuotekehitysinvestoinneille.

Kauppa kannattaa kotimaisen kalan kulutuksen edistämistä. Kalatuotteiden kysyntä ennakoidaan kasvavan ja on hyvä, jos kuluttajille voidaan tarjota kiinnostavia, terveellisiä ja maistuvia kalatuotteita. Tähän mennessä markkinoille tuodut, vajaasti hyödynnetyistä kalalajeista valmistetut tuotteet ovatkin saaneet hyvän vastaanoton.

Yritysten riskiä pienentää, jos uusiin tuotteisiin liittyvää tutkimus- kehitys- ja investointivaihetta voidaan tukea valtion varoista. Avustusta yhdelle yritykselle voidaan myöntää maksimissaan 200 000 euroa, mikä perustuu valtiontukien yleiseen de minimis-rajaan. Todennäköistä on, että tukikatto tulee yrityksen kohdalla varsin pian vastaan, mikä vähentää sinänsä kannatettavan tuen hyödynnettävyyttä.

                      PTY pitää asetusluonnosta perusteltuna.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Merja Söderström

Lakimies, asiantuntija

Jaa julkaisu