Luonnos hallituksen esitykseksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain ja yhteisen kalastuspolitiikan valvontajärjestelmästä ja seuraamuksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) lausuntoa otsikossa mainitusta luonnoksesta. PTY kiittää ja lausuu Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:ää koskevasta muutoksesta seuraavaa:

Pykälässä säädetään kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kauppanimistä ja tieteellisistä nimistä. Siihen lisättäisiin mahdollisuus maa- ja metsätalousministeriölle vahvistaa enintään vuodeksi väliaikainen kauppanimi luetteloon kuulumattomalle kalastus- ja vesiviljelytuotteelle silloin, kun ministeriölle sellainen on ilmoitettu.

PTY pitää muutosta perusteltuna, koska silloin saataisiin tuotteen nimi oikein ilmoitettua kuluttajalle eikä tarvitsisi odottaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksen avaamista, jossa kauppanimet ja tieteelliset nimet vahvistetaan. Se nopeuttaisi myös tuotteen saamista toimitusketjuun ja markkinoille.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Merja Söderström

Lakimies, asiantuntija

Jaa julkaisu