Tutkimus: Päivittäistavarakauppa korona-ajan vastuullisin toimiala

Suomalaiset arvioivat päivittäistavarakaupan vastuullisimmaksi toimialaksi jo yhdeksättä kertaa peräkkäin. Tuloksissa korostuvat alan vastuu työllisyydestä sekä ympäristöstä ja ilmastosta.

Päivittäistavarakauppa on edelleen yhteiskuntavastuun kokonaisindeksissä ykkönen, selviää YouGov-tutkimusyrityksen kyselytutkimuksesta, ja ensimmäisellä tai toisella sijalla kaikissa arvioiduissa vastuullisuuden osa-alueissa.

Tutkimuksessa toimialoja arvioidaan ympäristön ja ilmaston, työllisyyden, työhyvinvoinnin, tuotteiden ja palveluiden laadun, sukupuolten välisen tasa-arvon sekä kansantalouden näkökulmista. Kansantalouden osalta vastuullisuutta arvioidaan investointien ja veronmaksun kannalta. Osa-alueiden tulosten perusteella lasketaan yhteiskuntavastuun kokonaisindeksi.

– Poikkeuksellisena vuotena on ilahduttavaa, että päivittäistavarakauppa on jopa parantanut asemaansa vastuullisimpana toimialana. On hienoa, että kuluttajat arvostavat yrityksissä tehtyä pitkäjänteistä vastuullisuustyötä, sanoo Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto.

Suomalaisten arvio päivittäistavarakaupan työllisyysvastuun toteutumisesta nousi viime vuodesta huikeat 12 prosenttiyksikköä.

– Päivittäistavarakaupan yritykset työllistävät suoraan noin 65 000 työntekijää ja investoivat Suomeen satoja miljoonia euroja vuosittain. Muutama vuosi sitten onnistuneesti toteutetun kauppojen aukioloaikojen uudistuksen ansiosta päivittäistavarakauppa pystyy nyt korona-aikanakin paitsi helpottamaan kuluttajien elämää laajoilla aukioloilla myös tarjoamaan työtä yhä useammalle.

Päivittäistavarakauppa kantaa vastuunsa myös ympäristö- ja ilmastoasioissa. Muutama viikko sitten julkaistu raportti kertoo esimerkiksi ruokahävikin vähenemisestä elintarvikeketjussa osana elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumusta. Kauppa on siinä sitoutunut tekoihin, jotka vähentävät alan ilmastovaikutuksia ja tukevat luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Toimialojen yhteiskuntavastuu -kyselytutkimuksessa on mukana 11 elinkeinoelämän toimialaa, ja se on toteutettu vuodesta 2012 alkaen. Tutkimusta varten haastateltiin joulukuussa 2020 sähköisellä lomakkeella yhteensä 1 000 täysi-ikäistä suomalaista iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan edustavalla otoksella YouGov Finlandin kuluttajapaneelissa.

Tutkitut toimialat:
Apteekit
Elintarviketeollisuusyritykset
Energiayhtiöt
Finanssisektori
Kemianteollisuusyritykset
Kuljetusalan yritykset
Lääketeollisuusyritykset
Metsäteollisuusyritykset
Päivittäistavarakaupat
Rakennusalan yritykset
Teknologiateollisuusyritykset

Lisätietoja tutkimuksesta: Ville Haikola, Sales Questor Oy (YouGovin Suomen edustaja), p. 040 772 2651

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry, p. 0400 688 708

Jaa julkaisu