Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

                      -lausuntopyyntö 27.5.2020, VN/13148/2020

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa (PTY) ry:ltä kirjallista lausuntoa kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä annetun asetuksen liitteen muuttamisesta. PTY kiittää ja lausuu seuraavaa:

Markkinajärjestelyasetuksen (EU) 1379/2013 mukaan jäsenvaltioissa on laadittava ja julkaistava alueellaan sallituista, asetuksessa lueteltujen CN-koodien alaisista kalastus- ja vesiviljelytuotteista luettelo niiden kauppanimistä ja tieteellisistä nimistä. Vähittäiskaupan on ilmoitettava kuluttajille tuotteista kauppanimi ja tieteellinen nimi.

Maa- ja metsätalousministeriön asetusta muutettaisiin siten, että listaan lisätään valkosilmäkuha (Sander vitreus) ja hietakuha (Sander canadensis), joita molempia myytäisiin vähittäismyynnissä kuluttajille.

PTY pitää esitystä perusteltuna, minkä lisäksi PTY esittää, että kauppanimilistalle lisättäisiin Tyynenmeren katkarapu/katkarapu Pandalus jordani. Katkarapu on yleisesti myynnissä jo nyt, siltä kuitenkin puuttuu virallinen suomen- ja ruotsinkielinen nimi. Myynnissä on käytetty kahta em. nimitystä.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Merja Söderström

Asiantuntija

Jaa julkaisu