Kaupan alan tavoitteena hiilineutraalius vuonna 2035

Maailman ympäristöpäivänä 5.6.2020 julkistettiin kaupan alan vähähiilisyystiekartta Uusiutuva kauppa 2035 – Elinkeinoelämän suurimman toimialan yritysten ääni ilmastonmuutoksen torjuntaan

Tiekartan tavoitteena on, että suomalainen kauppa on toimialansa globaali ilmastoedelläkävijä ja saavuttanut hiilineutraaliuden jo vuonna 2035*. Vuonna 2050 ala pyrkii olemaan lähes nollapäästöinen. Tavoitteet edellyttävät toki useita toimenpiteitä. 

Kaupan omat päästöt edustavat alle yhtä prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, mutta kaupan yritysten ilmastotyöllä on merkittävä kädenjälkivaikutus koko arvo- ja toimitusketjuun sekä asiakkaiden mahdollisuuksiin toimia ja elää hiilineutraalilla, kestävällä tavalla.

– Nyt tiekartan valmistuttua ryhdymme aktiivisesti pohtimaan, miten kaupan alan tavoitteet liitetään koko elintarvikeketjun vähähiilisyystyön kehittämiseen, kertoo tiekarttatyöhön osallistunut johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä.

Päivittäistavarakauppa on ollut vuodesta 2019 mukana Suomen ensimmäisessä elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksessa, jonka myötä elintarvikeala etenee kohti kestävää elintarvikkeiden valmistusta, jakelua ja kulutusta. 

Päivittäistavarakauppa on sitoutunut käytännön tekoihin, jotka vähentävät päivittäistavarakaupan ilmastovaikutuksia ja tukevat luonnonvarojen kestävää käyttöä. 

– Sitoumuksessa on asetettu alalle tavoitteita ruokahävikin vähentämisen ja kierrätyksen lisäämisen osalta. Vuoteen 2021 mennessä tavoitteena on lisätä päivittäistavarakaupan kierrätysastetta vähintään 78 prosenttiin ja vähentää kaupan ruokahävikkiä vuoden 2016 tasolta vähintään 13 prosentilla. Tavoitteet saavutetaan yritysten käytännön kehitystyön avulla, Ilkka Nieminen sanoo. 

Päivittäistavarakauppa, kuten erikoiskauppakin, toimii rajapintana yksityiseen kulutukseen ja voi vaihtoehtoja tarjoamalla vaikuttaa kulutuksen keskeisiin päästölähteisiin. 

– Koronan aiheuttaman poikkeustilanteen aikana päivittäistavarakaupan alalla on otettu digiloikka kuluttajien ryhtyessä tekemään ostoksiaan verkkokaupasta huomattavasti aiempaa enemmän. Jää nähtäväksi, tuleeko verkko-ostamisesta uusi normaali, ja millaisia ilmastovaikutuksia tällä kehityksellä on, Nieminen pohtii.

Uusiutuva kauppa 2035 -tiekartta esitellään yhdessä muiden alojen tiekarttojen kanssa työ- ja elinkeinoministeriön tilaisuudessa 9.6.2020. 

Tutustu sisältöihin ja yritysten vähähiilisyystekoihin Kaupan liiton verkkosivuilla kauppa.fi/uusiutuvakauppa.
Vähähiilisyystiekartta: Uusiutuva kauppa 2035 – Elinkeinoelämän suurimman toimialan yritysten ääni ilmastonmuutoksen torjuntaan

* Kaikki skenaariot edellyttävät kaupalta kompensaatiota, jotta hiilineutraalius saavutetaan.

Lisätiedot: Johtaja Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry, p. 0500 422 216, ilkka.nieminen (a) pty.fi

Uusiutuva kauppa 2035 -tiekarttatyössä on ollut mukana laaja joukko kaupan alan toimijoita. Ohjausryhmään kuului asiantuntijoita Kaupan liitosta, sen jäsenliitoista ja jäsenyrityksistä. Lisäksi järjestettiin laajennettu Mahdollisuustyöpaja yhteistyössä Palvelualojen ammattiliitto PAMin kanssa. Tiekarttatyötä fasilitoi Demos Helsinki Oy:n asiantuntijatiimi.

Jaa julkaisu