Kysely: Kuluttajat noudattavat turvallisen asioinnin ohjeita hyvin

Päivittäistavarakauppa ry teetti Taloustutkimus Oy:llä kyselyn ruokakaupassa asioinnin turvallisuuteen liittyvistä kuluttajien mielipiteistä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Kuluttajat ovat omaksuneet turvallisen asioinnin, ja annettuja ohjeita noudatetaan hyvin. Omat asiointitavat nähdään tyypillisesti parempana kuin muiden, vaikka muiden kaupassa kävijöiden toimintaa on toki vaikeampi arvioida.

Valtaosa vastaajista (yhteensä 89 %) noudattaa kaupassa käydessään huolellista käsihygieniaa (aina 63 %, usein 26 %). Turvavälin pitäminen onnistuu useammin kassoilla (aina 67 %, usein 22 %) kuin muualla myymälässä (aina 52 %, usein 36 %). Suunnitelmallinen ja nopea asiointi onnistuu valtaosalta (aina 44 %, usein 37 %). Hieman satunnaisemmin noudatetaan asiointia vähemmän vilkkaina ajankohtina (aina 33 %, usein 32 %).

Viidennes vastaajista asioi ruokakaupassa nykyisin useimmiten yhdessä jonkun toisen kanssa. Yksin asioivia on kaksi kolmasosaa. Muille joku toinen käy kaupassa heidän puolestaan. Sairaana tai karanteeniin asetettuna ruokakaupassa sanoo asioineensa 2 prosenttia vastaajista. Keskimääräistä useammin näin vastanneet ovat naisia, 50 vuotta täyttäneitä, eläkeläisiä ja yhden hengen talouksissa asuvia.

Kauppa haluaa taata henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuuden

Kauppa antaa ohjeita turvatakseen ruokakaupassa asioinnin ja työskentelyn myös poikkeustilanteen aikana. Henkilökunnan sairastavuuden lisääntyminen ja siitä aiheutuva henkilöstövaje on suurin uhka koko elintarvikehuollolle. Sairastapaukset eivät toistaiseksi ole vaikuttaneet kauppojen toimintaan, mutta osana varautumistyötään ala seuraa tilannetta myös sairastumisten näkökulmasta järjestelmällisesti. Kaupan yritykset ovat tehneet runsaasti toimenpiteitä asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisen asioinnin eteen.

Vastaajista 96 % on tyytyväisiä ruokakaupan toimintaan kokonaisuutena poikkeustilanteessa. Erittäin tyytyväisiä on 53 % ja melko tyytyväisiä 43 %. Myös ruokakaupan toiminnan eri tekijöihin ollaan tyytyväisiä. Tyytyväisimpiä ollaan annettuihin toimintaohjeisiin (91 %). Vastaajat ovat tyytyväisiä myös henkilökunnan toimintaan ja sujuvan asioinnin mahdollistamiseen (89 %) sekä asiakkaiden asioinnin turvallisuudesta ja turvallisuuden tunteesta huolehtimiseen (92 %). Tuotteiden saatavuuteen ruokakaupassa on tyytyväisiä 92 % vastaajista.

– Suuri kiitos päivittäistavarakaupan työntekijöille ja elintarvikeketjun toimijoille. Koko ketju on tehnyt hyvää ja tärkeää työtä, jotta ihmisten arki on sujunut ruokahuollon osalta. Kiitos myös asiakkaille, jotka ovat ymmärtäneet turvallisen asioinnin merkityksen. Pidetään ohjeet mielessä – myös vappuostoksilla – ja varmistetaan ruokahuollon toimivuus jatkossakin, sanoo Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry, p. 0400 688 708
Tutkimusjohtaja Pauliina Aho, Taloustutkimus Oy, p. 010 758 511

Liite:  Ruokakauppa koronan aikana, graafit

Taloustutkimus Oy toteutti Ruokakauppa koronan aikana -kyselyn 22.–23.4.2020 puhelinhaastatteluna 502 vastaajalle. Kohderyhmä oli 15–79-vuotias väestö manner-Suomessa.
 

Jaa julkaisu