Video: Huoltovarmuustyö kaupan alalla

Päivittäistavarakauppa on varautunut vakaviin häiriötilanteisiin 

Huoltovarmuudella on Suomessa pitkät perinteet. Kaupan alan yritykset ovat jo kauan osallistuneet huoltovarmuustyöhön ja kantaneet osaltaan vastuuta yhteiskunnan toimintakyvyn turvaamisesta.

Katso video, jolla kerrotaan päivittäistavarakaupan huoltovarmuustyöstä

Huoltovarmuustyö perustuu julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön. Päivittäistavarahuollon varautumisessa keskeisiä toimijoita ovat viime aikoina olleet kaupan yritykset, ministeriöt, Huoltovarmuuskeskus ja Puolustusvoimat.

– Yhteinen tahtotila on turvata väestön ruoan saanti kaikissa tilanteissa, kiteyttää Huoltovarmuuskeskuksen valmiusasiamies Jaakko Pekki.

– Päivittäistavarakaupan yritysten vastuullisuus näkyy huoltovarmuudessa muun muassa siinä, että Suomessa on koko maan kattava ruokakauppaverkosto, toteaa Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto. Merkittävää on myös se, miten paljon yritykset tekevät omaehtoista työtä huoltovarmuuden turvaamiseksi. Yritykset varautuvat vakaviin häiriötilanteisiin voidakseen varmistaa, että elintarvikehuolto toimii häiriöistä huolimatta.

– Suomen suurin työnantaja, S-ryhmä työllistää Suomessa 38 000 ihmistä. On tärkeä varmistaa, että meillä on valmiit suunnitelmat ja mallit sille, miten toimitaan, jos tositilanne tulee päälle, kertoo SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine.

– Häiriötilanteisiin varautuminen on tärkeää ja ruokahuolto siinä yksi ratkaisevan tärkeä asia. Jos häiriötilanne tulee, voimme yhteistyössä muiden kanssa auttaa ruokahuollon sujumista, linjaa K-ryhmän vastuullisjohtaja Matti Kalervo.

– Olemme tunnistaneet ja tunnustaneet asemamme yhteiskunnan merkittävänä toimijana, jonka häiriöttömällä toiminnalla on olennainen vaikutus suomalaisten päivittäiseen elämään. Huoltovarmuustoiminnassa mukana oleminen on tästä näkökulmasta ihan vastuullisuuskysymys, sanoo Juha Hölttä, Head of Legal & Compliance, Lidl.

– Huoltovarmuudella on Suomessa pitkät perinteet. Yritykset ovat jo kauan olleet osa huoltovarmuustyötä ja kantaneet oman vastuunsa tukemalla Suomen valtion tehtävää: turvata väestön toimintakyky, Jaakko Pekki sanoo.

Esimerkki eri toimijoiden yhteistyöstä on päivittäistavarahuollon varautumisen kehittämisprojekti.

– Projekti on edistänyt ja toimeenpannut Suomen hallituksen päätöstä huoltovarmuuden tavoitteista, joiden avulla voimme jatkossa turvata kansalaisten välttämättömyystarvikkeiden, kuten elintarvikkeiden, hankkimisen myös häiriötilanteissa, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Henri Backman.

Lisätietoja varautumisesta:
varmuudenvuoksi.fi
huoltovarmuus.fi
72tuntia.fi 

Jaa julkaisu