Nimityksiä Päivittäistavarakauppa ry:ssä

Kauppa- ja jakelupoolin valmiuspäällikkönä ja poolisihteerinä aloittaa 1.11.2019 KTM Lauri Kulonen. Aiemmin Kulonen on toiminut projektipäällikkönä hankkeessa, jossa kehitettiin päivittäistavarahuollon varautumista. Kauppa- ja jakelupooli on yksi valtakunnallisen huoltovarmuusorganisaation elintarvikesektorin kolmesta poolista. PTY:n organisaatioon sijoittuva ja päätoiminen kauppa- ja jakelupoolin valmiuspäällikön tehtävä on uusi.

MMK Lyydia Ylönen aloittaa 11.11.2019 Päivittäistavarakauppa ry:ssä projektipäällikkönä vastuualueenaan yhteiskuntasuhteet ja PTY:n hallitusohjelmatavoitteisiin liittyvä edunvalvonta. Ylönen on toiminut aiemmin mm. ministeri Paula Risikon ja ministeri Anne-Mari Virolaisen erityisavustajana.

Päivittäistavarakauppa ry:n viestintäpäällikkönä aloittaa 2.1.2020 VTM Mari Mattila. PTY:hyn hän siirtyy Kiinteistötyönantajat ry:stä. Aiemmin Mattila on työskennellyt viestinnän tehtävissä mm. Sanoma-konsernissa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry
puh. 0400 688 708

Jaa julkaisu