Package-Heroes-tutkimushankkeen ja elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen osapuolet yhteistyöhön

Package-Heroes-tutkimushanke ja elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen osapuolet ovat sopineet yhteistyöstä. Yhteistyön tavoitteena on edistää sekä elintarvikealan materiaalitehokkuusohjelman tavoitteiden toteutumista että Package-Heroes-projektin päämääriä.

”Tutkimusyhteistyö, pakkausten osalta erityisesti Package-Heroes-tutkimushanke, on meille välttämätön kumppani, kun kehitystyötä yrityksissä suunnataan, mitataan ja tehdään näkyväksi. Ilmastonmuutoksen hidastamisen välttämättömyys ja siirtyminen kiertotalouteen haastavat myös elintarvikealan”, toteavat johtava asiantuntija Anna Vainikainen Elintarviketeollisuusliitosta, johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä ja toimitusjohtaja Antro Säilä Suomen Pakkausyhdistyksestä.

Osana elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumusta Elintarviketeollisuusliitto (ETL), Päivittäistavarakauppa ry (PTY) ja Suomen Pakkausyhdistys (SPY) tukevat jäsenyritystensä siirtymistä kohti kierrätettäviä elintarvikepakkauksia. ETL, PTY ja SPY tiedottavat jäsenyrityksiään niistä vaihtoehtoisista materiaaleista ja pakkausratkaisuista, jotka hankkeen tutkimuksessa todetaan ratkaisuiksi kohti kestävämpää pakkaamista ja jakelua.

Pakkaukset materiaalitehokkuuden edistäjinä

Pakkaukset ovat keskeinen osa elintarvikkeiden materiaalitehokkuutta sekä pakkausmateriaalina että tuotehävikin vähentäjinä. Package-Heroes-hanke tutkii tehokkaita menetelmiä kestävien pakkausratkaisujen käyttöönottamiseksi. Nyt lanseerattavan yhteistyön myötä vahvistetaan hankkeen ja yritysmaailman vuorovaikutusta sekä vahvistetaan tieteellistä tietopohjaa sitoumuksen tulostavoitteiden arvioimiseksi pakkausten ja pakkaamisen osalta.

”Materiaalitehokkuuden vapaaehtoiset sitoumukset edistävät vuoropuhelua elinkeinoelämän ja hallinnon välillä. Sitoumukset mahdollistavat sen, että asetetut tavoitteet voidaan ylittää ilman pakottavaa sääntelyä. Elintarvikealan materiaalitehokkuu¬den sitoumukseen liittyvä yhteistyö on siksi erinomainen esimerkki tehokkaista menetelmistä. Yhteistyö tarjoaa konkreettisen ja käytännönläheisen mahdollisuuden vuoropuheluun”, toteaa VTT:n tutkimusprofessori ja konsortion johtaja Ali Harlin.

Package-Heroes-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään ympäristöystävällisiä, kuluttajalle hyväksyttäviä ja kaupallisesti kannattavia elintarvikepakkausratkaisuja. Suomen Akatemian alaisuudessa toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa hanketta johtaa tutkimusprofessori Ali Harlin. Hankkeessa ovat mukana Luonnonvarakeskus, LUT-yliopisto, VTT ja Åbo Akademi.

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen tavoitteena on edistää elintarviketeollisuuden, päivittäistavarakaupan ja pakkausteollisuuden yrityksissä kehitystyötä, josta hyötyvät mitatusti niin yritysten kannattavuus, luonnonvarojen kestävä käyttö kuin ympäristö. Sitoumuksen tavoitteisiin päästään yrityksissä tehtävillä konkreettisilla materiaalitehokkuustoimilla. Sitoumuksen ovat allekirjoittaneet maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö, Elintarviketeollisuusliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Suomen Pakkausyhdistys ry.
 

Lisätiedot:
Ali Harlin, tutkimusprofessori, VTT & Package-Heroes-hankkeen konsortion johtaja
ali.harlin (a) vtt.fi
Ilkka Nieminen, johtaja, Päivittäistavarakauppa ry
ilkka.nieminen (a) pty.fi

Jaa julkaisu