Kyläkauppaa kannattaa tukea

Kyläkauppojen määrä jo pitkään ollut tasaisessa 20–30 myymälän vuosittaisessa laskussa. Viime vuonna kyläkauppoja oli vielä 221 kappaletta. Kyläkauppatuesta, joka aukeaa haettavaksi 13.9.2019, saadaan merkittävä piristysruiske niille harvaan asutun maaseudun kyläyhteisöille, joissa tukikelpoiset myymälät sijaitsevat.

Tänä syksynä harvaan asutun maaseudun kyläkaupoille myönnettävä tuki on tärkeä kokeilu, mutta kertatoimenpiteenä se ei vielä riitä kääntämään palveluiden vähenemiskehitystä maaseudulla. Samat ongelmat koskevat kyläkauppoja Suomen ympäristökeskus SYKE:n kaupunki-maaseutuluokituksessa määritellyllä ydinmaaseudulla ja kaupunkien läheisellä maaseudulla, unohtamatta lähiöiden pieniä myymälöitä. Kyläkauppoihin on kertynyt muun muassa kiinteistöjen ja laitteistojen korjausvelkaa, ja erityisesti kauppiaan vaihtuessa on toiminnan jatkuvuus uhattuna.

– Uskomme, että kyläkauppatuki osoittaa tehokkuutensa maaseudun kaupan palveluiden turvaamisessa, jolloin se voidaan vakinaistaa ja laajentaa koskemaan myös muita kuin harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevia kyläkauppoja, johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä ennakoi.

Tuen rinnalla tarvittaisiin kokonaisvaltaista valtion ohjausta tuomaan kyläkauppoihin esimerkiksi Alkon ja apteekkien asiamiestoimintaa. Johdonmukaisuutta tarvitaan myös Veikkauksen päättäessä raha-automaattiensa sijoittelusta.

– Kyläkaupan toimintaedellytysten kehittäminen voitaisiin varmistaa tekemällä kyläkauppaa varten poikkihallinnollinen ohjelma, jossa varmistetaan kyläkaupan toimintaedellytykset ja huomioidaan kyläkaupan merkitys palveluiden tarjoajana paikallisessa yhteisössään, Nieminen linjaa.

Kyläkaupat ovat tulevaisuudessakin keskeisessä roolissa, kun etsitään uusia ratkaisuja lähipalveluiden ja asuttavuuden turvaamiseksi koko Suomessa. Koko maan kattavan myymäläverkoston merkitys päivittäistavarahuollon ja asuttavuuden turvaajana on korvaamaton.

Kyläkauppa tarjoaa usein päivittäistavaroiden lisäksi monipuolista palveluiden kirjoa, johon voi kuulua esimerkiksi pakettipalvelu, käteispalvelu kassalla, apteekin palvelupiste, Veikkauksen pelien välittäminen, liikennepolttoaineiden myynti sekä erikoistavaroita, kuten pienrautaa ja vaatteita.

Lue lisää:
Maa- ja metsätalousministeriön tiedote Kyläkauppatuesta (10.9.2019)
Kyläkauppatuen haku Ruokaviraston sivuilla

Lisätietoja:
Johtaja Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry
puh. 0500 422 216, ilkka.nieminen (a) pty.fi
www.pty.fi/kyläkauppapäivä

Jaa julkaisu