Päivittäistavarakaupan myynti ja markkinaosuudet 2018

Päivittäistavaramyynnin arvo Suomessa vuonna 2018 oli noin 18,2 miljardia euroa. Myynnin arvo kasvoi +3,4 % edellisvuoteen verrattuna. Päivittäistavaramarkkinan volyymikehitys oli +0,3 %.

Valtaosa päivittäistavaramyynnin kasvusta tuli supermarkettien kautta. Verkkokaupan myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna +44,3 % ja sen osuus Suomen päivittäistavaramyynnistä oli 0,4 %. Koko päivittäistavaravalikoimaa myyviä myymälöitä oli Suomessa 1.1.2019 yhteensä 2804 kappaletta.

Kaupan ryhmistä myyntiään kasvatti eniten Lidl (+7,2 %), joka avasi 11 uutta myymälää vuonna 2018. Markkinaosuus kasvoi eniten S-ryhmällä, kasvua oli 0,5 %-yksikön verran. Osaltaan tähän vaikutti kuuden Herkku -myymälän osto Stockmannilta. K-ryhmän markkinaosuus kasvoi 36,1 prosenttiin. Markkinaosuudeltaan suurin yksittäinen ketju on edelleen S-market. Ketjuista vahvimmin (+7,7 %) kehittyi puolestaan yhdeksällä myymälällä laajentunut K-supermarket.

Tiedot perustuvat markkinatutkimusyritys Nielsenin Päivittäistavaramyymälärekisteriin. Nielsen julkistaa tiedot vuosittain maaliskuussa. Lue Nielsenin tiedote kokonaisuudessaan Nielsenin verkkosivuilta.
 
Kaupan ryhmien markkinaosuudet päivittäistavaramyynnistä 2018

Ryhmä                      Markkinaosuus %
S-ryhmä                                    46,4 %
K-ryhmä                                    36,1 %
Lidl Suomi Ky                             9,6 %   
Tokmanni-konserni***            3,0 %
Minimani*                                  0,5 %  
M-ketju**                                   0,5 %  
Muut yksityiset*                        3,8 %  
 

Päivittäistavarakauppa on merkittävä työllistäjä ja investoija

Päivittäistavarakauppa on yhteiskunnan kannalta merkittävä toimiala ja on kiinteä osa ihmisten arkea. Päivittäistavarakaupan ja Foodservice-tukkukaupan yritykset työllistävät suoraan ja välillisesti yli 80 000 työntekijää ja investoivat joka vuosi kotimaahan satoja miljoonia euroja. Alan palkkasidonnaiset verot ovat noin 1 mrd. euroa vuosittain.

Kaupan kattava jakelu- ja palveluverkosto turvaa koko maan asuttavuuden säilymistä ja huoltovarmuutta myös poikkeusoloissa. Kaupan yhteydessä haja-asutusalueella on usein mahdollisuus säilyttää muitakin kuluttajan kannalta tärkeitä palveluita kuten postipalvelut.

Vuonna 2018 suomalaiset arvioivat päivittäistavarakaupan jo seitsemännen kerran parhaiten yhteiskuntavastuuta kantavaksi toimialaksi. Tutkimuksessa eri alojen toiminnan vastuullisuutta arvioitiin työllisyyden, työhyvinvoinnin, tuote- ja palvelulaadun, kansantalouden sekä ympäristön näkökulmista. Kansantalouden osalta vastuullisuutta arvioitiin sekä kotimaan investointien että veronmaksun kannalta.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry, puh. 0400 688 708
 

Päivittäistavaramyymälärekisteriin lisättiin vuonna 2017 suppeampaa pt-valikoimaa myyvät halpahintamyymälät sekä huoltoasemamyymälät. Vuoden 2018 markkinaosuudet ovat vertailukelpoisia vuoden 2017 tilastojen kanssa (pl. Tokmanni***) mutta eivät sitä aiempien vuosien markkinaosuuksien kanssa. Pt-myynti sis. ALV.

Lähteet: Nielsen Päivittäistavaramyymälärekisteri
* -merkityt, lähde: PTY
** luku kokonaismyynti, sis. käyttötavarat. Lähde: PTY
*** tilastointitapa muuttui Tokmannin osalta vuonna 2018, eikä Tokmannin markkinaosuus siksi ole vertailukelpoinen aiempien vuosien tilastojen kanssa. Lähde: PTY

Päivitetty 24.5.2019: Markkinaosuus ”Muut yksityiset” on 3,8 %, ei 3,9 %. Ero johtuu desimaalipyöristyksestä.

Jaa julkaisu