Päivittäistavarakauppa mukana elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksessa

Päivittäistavarakauppa on mukana Suomen ensimmäisessä materiaalitehokkuuden sitoumuksessa, joka julkistettiin 8.2.2019. Sitoumuksella elintarvikeala etenee kohti kestävää elintarvikkeiden valmistusta, jakelua ja kulutusta. Kaupan tavoitteena on, että ensimmäisen vuoden aikana sitoumukseen liittyvät alan yritykset edustavat 85 prosenttia Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavarakaupan liikevaihdosta.

Päivittäistavarakauppa asettaa sitoumuksessa itselleen myös toimialakohtaisia tavoitteita ruokahävikin vähentämisestä ja kierrätyksen lisäämisestä. Tavoitteena on vuoteen 2021 mennessä lisätä päivittäistavarakaupan kierrätysastetta vähintään 78 prosenttiin sekä vähentää kaupan ruokahävikkiä vuoden 2016 tasolta vähintään 13 prosentilla. Nämä toimialatavoitteet saavutetaan yritysten käytännön kehitystyön avulla.

– Kauppa sitoutuu käytännön tekoihin, jotka vähentävät alan ilmastovaikutuksia ja tukevat luonnonvarojen kestävää käyttöä. Sitoumuksessa mukana olevat toimialat julkaisivat tänään 10 esimerkkiä käytännön toimista ja näitä esimerkkejä on luvassa lisää sitoumuskauden aikana, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto kertoo.

Sitoumuksen myötä materiaalitehokkuutta koskeva yhteistyö elintarvikealan toimijoiden, julkisen hallinnon ja tutkimuksen kesken saa uutta nostetta. Yhteisiä tavoitteita luonnonvarojen säästämiseksi ja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi voidaan toteuttaa yritysten vapaaehtoisin toimin. Tähän Materiaalitehokkuuden sitoumus antaa konkreettisen mahdollisuuden.

Yksi kehityskohde on tilastoinnin parantaminen ja materiaalitehokkuutta koskevan tutkimustiedon lisääminen. Yritysten materiaalitehokkuustoimista on koiduttava mitattavaa hyötyä yritysten kannattavuudelle, luonnonvarojen kestävälle käytölle ja ympäristölle.

Kun mittaaminen paranee, myös mahdollisuus hallita mitattavaa ilmiötä paranee. Ruokahävikin vähentäminen ja kierrätyksen lisääminen ovat tästä hyviä esimerkkejä. Materiaalitehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimet ja uudet innovaatiot ovat kilpailutekijä, jolla yritys voi saavuttaa huomattavia säästöjä.

– Päivittäistavarakaupan yrityksissä tehdään pitkäjänteisesti työtä ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Sitoumuksen kautta tätä tärkeää työtä voidaan tuoda entistä paremmin näkyväksi myös kuluttajille, Kari Luoto toteaa.

Päivittäistavarakaupan lisäksi elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksessa 2019–2021 ovat mukana elintarviketeollisuus, pakkausala sekä työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö.

Lisätietoja:
johtaja Ilkka Nieminen, puh. 0500 422 216
toimitusjohtaja Kari Luoto, puh. 0400 688 708

Tiedote sitoumuksen julkistuksesta valtioneuvoston verkkosivuilla

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus -esite (pdf)

Lue lisää Materiaalitehokkuuden sitoumuksesta ja esimerkkejä yritysten toimenpiteistä Motivan verkkosivuilta.

Jaa julkaisu