Tutkimus: Päivittäistavarakauppa vastuullisin toimiala

Suomalaiset arvioivat jälleen päivittäistavarakaupan parhaiten yhteiskuntavastuuta kantavaksi toimialaksi. YouGov-tutkimusyrityksen toimialojen yhteiskuntavastuuta kartoittava kyselytutkimus tehtiin nyt seitsemättä kertaa. Tutkimuksessa on mukana elinkeinoelämän 11 toimialaa.
 
– On ilahduttavaa, että suomalaiset rankkasivat päivittäistavarakaupan jälleen vastuullisimmaksi toimialaksi. Uudistuneessa kyselyssä ovat mukana kaikki merkittävät toimialat ja tänä vuonna myös apteekkitoimiala. Tulokset ovat linjassa aiempien selvitysten kanssa. Niiden mukaan myös poliittiset päättäjät arvostavat kauppaa vastuullisena toimijana. Esimerkiksi tällä hallituskaudella toteutetut aukiolojen vapauttaminen ja alkoholilainsäädännön uudistus on viety kaupoissa läpi vastuullisesti, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto toteaa.

Päivittäistavarakauppa on yhteiskunnan kannalta merkittävä toimiala, jonka vastuullisuus näkyy kuluttajien arjessa monin tavoin. Päivittäistavarakaupan ja Foodservice-tukkukaupan yritykset työllistävät suoraan noin 65 000 työntekijää ja investoivat kotimaahan vuosittain satoja miljoonia euroja. Kaupan palvelutaso ja elintarvikkeiden turvallisuus ovat Suomessa korkealla tasolla ja esimerkiksi ympäristöystävällisen toiminnan kehittämiseen ja ruokahävikin torjuntaan panostetaan paljon. Suomalaiset tunnistavat kaupan merkityksen myös koko maan asuttavuuden säilymisessä ja huoltovarmuuden turvaamisessa.

Toimialojen yhteiskuntavastuututkimus on toteutettu aiemmin vastaavana ajankohtana vuosina 2012–2017. Tutkimuksessa toimialojen vastuullisuutta arvioidaan työllisyyden, työhyvinvoinnin, tuote- ja palvelulaadun, kansantalouden, ympäristön sekä sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmista. Kansantalouden osalta arvioidaan toimialojen vastuullisuutta kotimaan investointien ja veronmaksun kannalta. Osa-alueiden tulosten perusteella lasketaan yhteiskuntavastuun kokonaisindeksi.

Kyselyä varten haastateltiin joulukuussa 2018 sähköisellä lomakkeella yhteensä 1014 täysi-ikäistä suomalaista iän (18v+), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan edustavalla otoksella YouGov Finlandin kuluttajapaneelissa. Tänä vuonna tutkimus toteutettiin hieman uudistettuna. Aiemmin mukana olleet julkiset toimijat (kunnat ja valtio) poistettiin tutkittavien listalta ja uutena mukaan tuli apteekkitoimiala. Samalla vastaajien kohdejoukoksi määritettiin koko aikuisväestö, 18v+ suomalaiset. Aiemmin kohderyhmänä olivat 18–74-vuotiaat.

Tutkimuksessa vuonna 2018 mukana olleet toimialat:

1.    Apteekit (lääkkeiden ja muiden apteekkituotteiden myynti, lääkeneuvonta)
2.    Elintarviketeollisuusyritykset (elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden raaka-aineiden valmistajat)
3.    Energiayhtiöt (energian tuotantoa, myyntiä ja jakelua harjoittavat yritykset)
4.    Finanssisektori (pankit, vakuutusyhtiöt)
5.    Kemianteollisuusyritykset (prosessikemia ja polttoaineiden, muovi-ja kumituotteiden, maalien, kosmetiikan valmistajat)
6.    Kuljetusalan yritykset (tavaran kuljetus)
7.    Lääketeollisuusyritykset (lääkkeiden valmistajat ja markkinoijat)
8.    Metsäteollisuusyritykset (paperin, kartongin ja massan valmistajat)
9.    Päivittäistavarakaupat (elintarvikkeita ja jokapäiväisiä kulutustuotteita myyvät kaupat)
10.    Rakennusalan yritykset (talonrakentajat ja talonrakennustuotteiden valmistajat)
11.    Teknologiateollisuusyritykset (Elektroniikka- ja sähköteollisuus, Kone- ja metallituoteteollisuus, Metallien jalostus, Suunnittelu ja konsultointi, Tietotekniikka)

Lisätietoja tutkimuksesta:
Ville Haikola, Sales Questor Oy (YouGovin Suomen edustaja), puh. 040 772 2651

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry, puh. 0400 688 708

Jaa julkaisu