PTY:n uusi puheenjohtaja Arttu Laine: Kilpailua lisääviä uudistuksia tulee jatkaa seuraavalla hallituskaudella

SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine on valittu Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) uudeksi puheenjohtajaksi. Puheenjohtajakausi alkaa 1.1.2019. Laine on ollut PTY:n hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien ja toiminut yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana vuosina 2015–2016. Hän on myös SOK:n konsernijohtoryhmän jäsen ja pääjohtajan varamies. Päivittäistavarakauppa ry:n hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Lidl Suomi Ky:n toimitusjohtaja Lauri Sipponen.

– Tällä hallituskaudella Suomessa on tehty tarpeellisia markkinoita avaavia uudistuksia. Kaupan aukioloaikojen vapauttaminen on hyvä esimerkki onnistuneesta sääntelyn uudistamisesta. Suomi tarvitsee työllisyyttä, kuluttajien ostovoimaa ja yritysten kilpailukykyä parantavia toimia myös jatkossa, Päivittäistavarakauppa ry:n tuleva puheenjohtaja Arttu Laine toteaa.

Sääntelyä uudistamalla ja kilpailua lisäämällä päättäjät voivat parantaa kotimarkkinoilla toimivien yritysten kykyä investoida ja työllistää. Päivittäistavarakauppa pitääkin tärkeänä, että hyvin alkanutta sääntelyn purkua jatketaan, eikä yritysten hallinnollista taakkaa kasvateta. Lainsäädäntöä tulee kehittää ennakoitavasti kohti vapaata kilpailuympäristöä, jossa oikein kohdennettu sääntely ei rajoita vaan päinvastoin mahdollistaa myös merkittävät investoinnit ja toiminnan kehittämisen.

– Seuraavalla hallituskaudella tulee vihdoin uudistaa apteekkien vanhentunut sääntely kohdentumaan muun terveydenhuollon sääntelyn tavoin omistamisen sääntelyn sijaan toiminnan sääntelyyn. Vain sitä kautta palvelut voivat aidosti kehittyä ja toiminta vastata yhteiskunnan ja lääkkeitä käyttävien ihmisten muuttuvia tarpeita, Arttu Laine painottaa.

Lue lisää päivittäistavarakaupan hallitusohjelmatavoitteista.

Päivittäistavarakauppa on merkittävä työllistäjä ja investoija

Päivittäistavarakauppa hoitaa monia yhteiskunnan kannalta tärkeitä tehtäviä ja on olennainen osa ihmisten arkea. Elintarvikekauppa työllistää Suomessa suoraan ja välillisesti yli 80 000 henkilöä. Alan yritykset ovat merkittäviä veronmaksajia, jotka investoivat kotimaahan vuosittain satoja miljoonia euroja. Päivittäistavara- ja Foodservice-tukkukauppa ylläpitävät koko maan asuttavuuden turvaavaa palveluverkostoa ja varmistavat elintarvikehuollon myös poikkeusoloissa. Kaupan toimintaedellytyksien turvaaminen onkin tärkeää koko yhteiskunnan toimivuuden ja tasa-arvoisen alueellisen kehityksen kannalta.

Päivittäistavarakauppa ry:n hallitus vuonna 2019

Puheenjohtaja:
Kenttäjohtaja Arttu Laine, SOK

Varapuheenjohtaja:
Toimitusjohtaja Lauri Sipponen, Lidl Suomi Ky

Jäsenet:
Päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli, Kesko Oyj
Toimitusjohtaja Juha Hellgrén, Wihuri Oy
Toimitusjohtaja Tapio Kankaanpää, Osuuskauppa PeeÄssä
Kaupallinen johtaja Jaakko Mäkinen, R-kioski Oy
Kauppias Markus Ranne, K-kauppiasliitto ry
Toimitusjohtaja Mika Rautiainen, Tokmanni-konserni
Toimitusjohtaja Heikki Tynjälä, Minimani Yhtiöt Oy

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry
puh. 0400 688 708

Jaa julkaisu