Selvitys: Alkoholin vähittäiskulutus ei kasvanut tammi–elokuussa hellekesästä huolimatta

Alkoholin vähittäiskulutus ei ole tammi–elokuussa kasvanut vuoteen 2017 verrattuna huolimatta kesän poikkeuksellisista ja pitkistä hellejaksoista. Pientä laskua on sekä litroissa (-0,4 %) että 100 % alkoholina (-0,3 %) laskettuna. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta selvityksestä, jossa Taloustutkimus Oy on arvioinut alkoholin vähittäiskulutuksen kehitystä saatavilla olevien Alkon ja päivittäistavarakaupan myyntitietojen sekä matkustajatuontitietojen perusteella.
Touko-, heinä- ja elokuussa alkoholijuomien myynnin kasvu päivittäistavarakaupassa oli poikkeuksellisen suuri, noin 15 prosenttia verrattuna vuoden 2017 vastaaviin kuukausiin. Sen sijaan viileämmän kesäkuun aikana päivittäistavarakaupan alkoholimyynti laski neljä prosenttia.

Helteillä merkittävä vaikutus myyntiin

Helteet vaikuttavat merkittävästi muidenkin sääherkkien tuoteryhmien menekkiin. Tänä vuonna esimerkiksi virvoitusjuomien myynti kasvoi touko–elokuussa noin 20 prosenttia ja vesien myynti noin 40 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kesällä sään vaikutus myyntiin on normaalia kausivaihtelua merkittävämpi tekijä. Vaikka alkoholin myynti yleensä kasvaa kesäisin muuhun vuoteen verrattuna, voi kesäkauden myynti vaihdella eri vuosien välillä suuresti. Ilmiö näkyi esimerkiksi heinäkuussa 2014, jolloin alkoholin myynnissä nähtiin helteiden myötä hetkellinen piikki. Alkoholin kulutuksen yleistä laskevaa trendiä se ei kuitenkaan muuttanut.

– Kuluttajakäyttäytymisen muutoksesta kertoo se, että alkoholilain uudistuksesta huolimatta edes päivittäistavarakaupan kesän suurin sesonki eli juhannus ei kääntänyt alkoholin myyntiä kasvuun kesäkuussa, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto toteaa.

Keskiolut säilynyt suosituimpana tuotteena

Keskiolut on säilyttänyt asemansa kuluttajien ylivoimaisena suosikkina. Touko–elokuussa 2018 IV-oluiden osuus päivittäistavarakaupan oluiden myynnistä oli noin kahdeksan prosenttia.

Suhteellisesti eniten myyntiään ovat kasvattaneet vahvat lonkerot, joiden myynti on noin viisinkertaistunut. Vahvojen lonkeroiden suhteellisesti alhaisemmat alkoholiveron korotukset ovat tukeneet niiden kulutuksen kasvua. Vahvojen lonkeroiden alkoholivero nousi viisi prosenttia ja oluiden 10,9 prosenttia.
 
Alkoholiverotuotot kasvaneet 11,5 %

Valtion alkoholiverotuotot ovat kasvaneet tammi–elokuussa 11,5 prosenttia vuoden 2017 vastaavasta ajanjaksosta. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan alkoholiverotuotot tulevat olemaan vuonna 2018 noin 150 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuonna 2017. Suomen veronkorotuspäätöksen tavoitteena oli, että valtion alkoholiverotulot kasvavat 100 miljoonaa euroa.

Hintojen lasku maltillista, oluiden matkustajatuonti vähentynyt merkittävästi

Yli 4,7 % vahvuisten alkoholijuomien hinnat ovat laskeneet päivittäistavarakaupoissa Taloustutkimuksen ennakkoarviota vähemmän. IV-oluiden keskihinnan toteutunut lasku on päivittäistavarakaupassa seitsemän prosenttia. Alkoholiveron korotus eliminoituna IV-oluen hinta on laskenut keskimäärin 13 prosenttia. Vahvojen lonkeroiden keskihinta on puolestaan laskenut päivittäistavarakaupassa prosentin verran. Alkoholiveron korotus eliminoituna vahvojen lonkeroiden hinnanlasku on keskimäärin neljä prosenttia.

Tuotteiden hinnat vaihtelevat päivittäistavarakaupoissa tuote- ja yrityskohtaisesti. Keskihintoja alhaisempia hintoja on kauppojen tarjouksissa ollut sekä IV-lager oluissa (lähes 20 prosenttia) että vahvoissa lonkeroissa (noin 10 prosenttia).

Oluiden matkustajatuonti on vähentynyt noin 30 % sekä keväällä että kesällä. Lonkeroiden tuonti Virosta on puolestaan kesän aikana suhteellisesti lisääntynyt kevääseen verrattuna. Lonkeroiden hintaero Suomen ja Viron välillä ei ole pienentynyt niin paljon kuin oluiden hintaero. Viinojen ja muiden väkevien alkoholijuomien tuonti on lisääntynyt kesän aikana.

Selvityksen tausta

Selvityksen teki Taloustutkimus Oy marraskuussa 2018 Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta. Taloustutkimus seuraa vuoden 2018 alussa voimaan tulleiden vähittäiskauppaa koskevien alkoholilain ja alkoholiverotuksen muutosten vaikutuksia alkoholin vähittäismyyntiin, matkustajatuontiin ja alkoholiverotuloihin.  

Selvityksen lähteitä ovat Valviran alkoholin kulutustilastot, Alkon myyntitilasto, THL:n matkustajatuontitilasto ja Tilastokeskus. Lisäksi Taloustutkimus on kerännyt tammi–elokuun myyntitiedot Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyrityksiltä. Työ on jatkoa vuonna 2017 tehdyille selvityksille, jotka arvioivat ehdotetun alkoholilain muutoksen ja alkoholiveron korotusten mahdollisia vaikutuksia. Vuoden 2018 ensimmäisen kolmanneksen muutoskehityksestä Taloustutkimus raportoi elokuussa 2018.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry, puh. 0400 688 708
Tutkimusjohtaja Pasi Holm, Taloustutkimus Oy, puh. 050 374 7462

Liite:
Alkoholilain vähittäiskauppaa koskevien muutosten seuranta tammi–elokuu 2018 (Taloustutkimuksen selvitys, pdf)

Jaa julkaisu