Kauppa toivoo hallituksen päättävän maatalouden kriisituesta

Kauppa suhtautuu vakavasti kesän kuivuuden alkutuotannolle aiheuttamaan kriisiin. Osa tiloista on todella vaikean tilanteen edessä. Päivittäistavarakauppa ry:n hallitus muistuttaa, että kotimaisen alkutuotannon turvaaminen on tärkeää kaikille elintarvikeketjun toimijoille ja olennaista huoltovarmuuden kannalta.

– Tällaisten poikkeuksellisten sääolojen aiheuttamiin satovahinkoihin olisi luontevinta löytää ratkaisu valtion kertaluonteisista korvauksista. Päivittäistavarakauppa toivoo, että hallitus päättää kriisituesta ensi viikon budjettiriihessä, Päivittäistavarakauppa ry:n puheenjohtaja, Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli toteaa.

Myös kuluttajat arvostavat kotimaista ruokaa. Koimaisten tuotteiden osuus päivittäistavarakaupan valikoimissa onkin Suomessa merkittävä.

Alkutuotannon kannattavuuden parantamiseen tarvitaan yhteistyötä

Pidemmällä aikavälillä alkutuotannon kannattavuusongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan laajempaa ymmärrystä ja koko ketjun yhteistä tilannekuvaa.

Maatalouden kannattavuuteen vaikuttavat olennaisesti Suomen ilmasto-olosuhteet, korkeat tuotantokustannukset ja lainsäädännön tiukat vaatimukset, maatalouden rakennemuutos sekä viennin merkittävä supistuminen muun muassa Venäjän pakotteiden seurauksena. Yhtäkään näistä haasteista ei ratkaista muiden ruokaketjun toimijoiden sääntelyä lisäämällä.

 – Ratkaisu maatalouden kannattavuuden parantamiseen löytyy kotimaisen elintarvikeketjun kilpailukyvyn parantamisesta, tuotekehityksestä, uusien teknologioiden mahdollistamista tuotantotavoista ja viennin merkittävästä lisäämisestä. Se onnistuu vain koko ketjun yhteistyöllä, Päivittäistavarakauppa ry:n hallituksen varapuheenjohtaja, Lidl Suomi Ky:n toimitusjohtaja Lauri Sipponen tiivistää.

Sääntelyn lisääminen ei ratkaise alkutuotannon ongelmia

Hallituksen valmistelemalla uudella elintarvikemarkkinalailla ei voida vaikuttaa elintarvikeketjun toimijoiden väliseen tulonjakoon. Suomi on osa EU:n sisämarkkinoita ja globaalia markkinataloutta eikä hintasääntelyyn voida palata. Hinnat määräytyvät vapailla markkinoilla ja yritysten toimintaa sääntelee kilpailulainsäädäntö. Ruokaketjussa tuottajahinnoista päätetään elintarviketeollisuuden yritysten ja alkutuottajien välisissä neuvotteluissa. Kaupan hankinnoista vain muutama prosentti tehdään suoraan maataloustuottajilta.

Itsesääntely on usein tehokas ja lainsäädäntöä joustavampi tapa kehittää toimintaa. Hyvä esimerkki on elintarvikeketjun kauppatapalautakunta, jonka kautta voidaan ketterästi puuttua myös mahdollisiin epäkohtiin ketjussa. Sekä kaupan että elintarviketeollisuuden toimijat ovat sitoutuneet lautakunnan toimintaan. Lakiehdotukseen sisältyvän uuden elintarvikevaltuutetun tehtävät olisivat pitkälti päällekkäisiä jo olemassa olevan lautakunnan kanssa.

– Kauppa on avoin keskusteluille ja ratkaisujen löytämiselle. Olemme pyrkineet etsimään kompromissia, jolla toimivaksi osoittautunut kauppatapalautakunta voitaisiin järkevästi säilyttää uuden viranomaisen rinnalla. Käytännön toimenpiteillä ja yhteistyöhankkeilla kauppa edistää puolestaan esimerkiksi suomalaisten tuotteiden vientiä ulkomaille sekä kehittää tapoja lisätä pienten valmistajien tuotteita kaupan valikoimissa, Päivittäistavarakauppa ry:n hallituksen jäsen, SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine kertoo.

Lisätietoja:
 
Päivittäistavarakauppa ry:n hallituksen puheenjohtaja,
Kesko Oyj:n päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli, puh. 050 502 3612

Päivittäistavarakauppa ry:n hallituksen varapuheenjohtaja,
Lidl Suomi Ky:n toimitusjohtaja Lauri Sipponen, puh. 09 2345 6779

Päivittäistavarakauppa ry:n hallituksen jäsen,
SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine, puh. 010 768 1011

Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto, puh. 0400 688 708

Jaa julkaisu